Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Chcesz otrzymać pieniądze na budowę infrastruktury zapobiegającej rozprzestrzenianiu się ASF? Sprawdź szczegóły
Zuzanna Rucińska
Zuzanna Rucińska 23.08.2023 15:00

Chcesz otrzymać pieniądze na budowę infrastruktury zapobiegającej rozprzestrzenianiu się ASF? Sprawdź szczegóły

Świnie
unsplash.com

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapowiedziała możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń (ASF). Sprawdź, od kiedy można składać wnioski i jakie są szczegóły dofinansowania.
 

Walka z ASF – kto może otrzymać dofinansowanie?

W związku z rosnącym zagrożeniem ze strony afrykańskiego pomoru świń w Polsce, ARiMR zdecydował o wdrożeniu pomocy finansowej dla rolników prowadzących hodowlę trzody chlewnej. O przyznanie pomocy mogą ubiegać się wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Dofinansowanie skierowane jest dla osób, które prowadzą chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń (średniorocznie) lub hodowlę świń ras rodzimych czy ras czystych. Wcześniej wspomniane zwierzęta muszą być zarejestrowane na danej nieruchomości objętej inwestycją. Konieczne jest również wpisanie ich do ewidencji producentów.  

Wysokość pomocy finansowej na inwestycje

Nabór wniosków na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF zostanie zrealizowany w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W całym okresie realizacji Planu będzie można otrzymać do 100 000 zł, a pomoc przyznawana będzie w formie refundacji 80 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych lub – w przypadku budowy ogrodzenia – ustalonych stawek jednostkowych, które wynoszą:

  • za metr bieżący ogrodzenia – 320 zł;
  • posadowienie jednej bramy – 2 860 zł;
  • posadowienie jednej furtki – 970 zł. 

Minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych uprawniających do otrzymania pomocy wynosi 20 000 zł. Nabór wniosków rozpocznie się 7 września i potrwa do 6 października. 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

ARiMR podaje, że dofinansowanie można przeznaczać na wszelkie inwestycje mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski. Wśród możliwych inwestycji, które mogą zostać objęte dofinansowaniem, znajduje się m.in.:

  • wykonanie ogrodzenia,
  •  utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej, 
  • wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji, 
  • zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń, 
  • budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy, 
  •  posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę, 
  • zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Źródło: gov.pl