Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Czy termin sporządzania planów nawozowych ulegnie zmianie?
Zuzanna Rucińska
Zuzanna Rucińska 23.07.2023 08:00

Czy termin sporządzania planów nawozowych ulegnie zmianie?

Nawożenie pola
unsplash.com

Bieżący sezon przynosi rolnikom kolejne wyzwania związane z produkcją roślinną. Tym razem wielu gospodarzy napotyka znaczne trudności w sporządzaniu planów nawozowych w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe”.

Opóźnienia analiz glebowych

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) zwrócił się w dniu 18 lipca 2023 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Roberta Telusa, w sprawie pilnych działań dotyczących zmiany terminów sporządzania planów nawozowych w praktyce „Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia” w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe”. 

Wielu rolników zmaga się obecnie z trudnościami wywołanymi opóźnieniami przeprowadzania analiz próbek glebowych. Sytuacja ta uniemożliwia gospodarzom złożenie oświadczenia o posiadaniu planów nawozowych zgodnie z wyznaczonym terminem.

Jak zaznaczył Zarząd KRIR, sporządzanie planów nawozowych w odpowiednich terminach jest niezwykle ważne w przypadku skuteczności wdrażania ekoschemtu „Rolnictwo węglowe”. Eksperci podkreślają, że „obecna sytuacja z opóźnieniami w analizach glebowych stawia rolników w niekorzystnej sytuacji i może uniemożliwić im dotrzymanie tego terminu”.

Opracowywanie planów nawozowych utrudnione

KRIR przypomina, że wszyscy rolnicy chcący wywiązać się z przyjętych założeń ekoschematu „są zobowiązani do posiadania planu nawozowego opracowanego w terminie 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności lub do dnia 30 września roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, w przypadku upraw ozimych wysiewanych w roku składania wniosku”.

W związku z dużym ryzykiem opóźnień oraz trudnościami w analizach próbek glebowych eksperci zwrócili się do Ministra Rolnictwa o podjęcie działań mających na celu wydłużenie terminu sporządzania planu nawozowego dla rolników uczestniczących w praktyce „Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia”.

Członkowie KRIR wnioskują, aby termin ten został wydłużony do 15 października, co pozwoliłoby rolnikom na dostosowanie się do nowych warunków i przygotowanie planów nawozowych w terminie.

Pismo skierowane do szefa resortu rolnictwa

Biorąc pod uwagę problemy, z jakimi obecnie borykają się rolnicy w opracowaniu planów nawozowych, eksperci wierzą, że wydłużenie terminów umożliwi im spełnienie wymogów „Rolnictwa węglowego”.

Członkowie KRIR oczekują, że Robert Telus podejmie odpowiednie działania w celu rozważenia prośby o wydłużenie terminów sporządzania planów nawozowych i dokona odpowiednich zmian, które umożliwią rolnikom dostosowanie się do wymogów ekoschematu „Rolnictwo węglowe”.

Źródło: krir.pl

Tagi: Nawóz KRIR