Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Zwierzęta > Najnowsze zalecenia dot. krów mlecznych i ptaków. EFSA informuje
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 25.05.2023 11:00

Najnowsze zalecenia dot. krów mlecznych i ptaków. EFSA informuje

krowa
unsplash.com

Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi dobrostanu zwierząt opublikowanymi w najnowszych opiniach naukowych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) krowy mleczne, kaczki, gęsi i przepiórki potrzebują większej przestrzeni życiowej. Bydło nie powinno być utrzymywane w chowie uwięziowym, a ptaki – w systemie klatkowym.

EFSA zaleca ulepszone warunki bytowe dla zwierząt

Opinie naukowe, wydane przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (ang. EFSA) stanowią część serii materiałów dotyczących gatunków zwierząt hodowlanych, które wspierają trwającą rewizję przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt w Unii Europejskiej.

Według wydanych opinii, zwierzęta hodowlane takie jak krowy mleczne, kaczki, gęsi i przepiórki powinny być chowane w warunkach, które w większym stopniu odpowiadają ich naturalnym potrzebom. W przypadku krów zaleca się uwzględnienie ich charakteru zwierząt społecznych oraz umożliwienie im swobodnego ruchu na dobrze osuszonym pastwisku. Z kolei w przypadku ptaków odradza się stosowanie chowu klatkowego. 

EFSA konkretnie o utrzymaniu krów mlecznych

W trosce o dobrostan krów mlecznych, EFSA zaznaczyła w raporcie, że istotne jest zapewnienie im odpowiedniej przestrzeni do swobodnego poruszania się i rezygnacja z uwięziowych systemów chowu. Ważne jest także upewnienie się, że w budynkach przeznaczonych dla zwierząt hodowlanych jest dostatecznie dużo miejsca dla każdej krowy, zapewniając co najmniej jedno komfortowe legowisko dla każdej z nich. Przestrzeń dla krowy w pomieszczeniach inwentarskich powinna z kolei wynosić co najmniej 9m2 do swobodnego poruszania się i wygodnego leżenia. Dodatkowo ważne jest zapewnienie grubej i odpowiednio dobranej ściółki, która zapewni krowom komfort i zdrowie.

Bez klatek. Poprawa warunków życia dla gęsi, kaczek i przepiórek

Naukowcy Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przeanalizowali również zagrożenia dla dobrostanu kaczek, gęsi i przepiórek. Ocenie poddane zostały systemy hodowlane stosowane dla reproduktorów oraz ptaków przeznaczonych na produkcę mięsa, pasztetu z wątroby oraz jajek. 

EFSA zaleca hodowcom przede wszystkim unikanie stosowania wobec systemów chowu klatkowego wobec ptaków. EFSA rekomenduje także, aby ptakom zapewnić większą przestrzeń, budując dodatkowo płoty o odpowiedniej wysokości, umożliwiające gospodarzowi swobodne wchodzenie do nich w celu inspekcji zwierząt.