Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Nawet 200 tys. zł dla młodego rolnika. Niedługo mija termin składania wniosków
Justyna  Nachman
Justyna Nachman 11.10.2023 09:32

Nawet 200 tys. zł dla młodego rolnika. Niedługo mija termin składania wniosków

pieniądze pln
Gosia K./Pixabay

Już tylko do 16 października 2023 r. młodzi rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie wsparcia w postaci bezzwrotnej premii w  wysokości 200 tys. zł.

Kto może starać się o wsparcie w ramach premii dla młodych rolników?

O opisaną pomoc może wystąpić osoba w wieku od 18 do 40 lat (nieukończone 41 lat na dzień składania wniosku), która albo rozpoczyna działalność rolniczą, albo prowadzi ją nie dłużej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku. 

Kolejny wymóg to posiadanie numeru identyfikacyjnego gospodarstwa oraz odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub uzupełnienie ich w ciągu 3 lat od wypłaty pierwszej raty premii. 

Oprócz tego należy złożyć w ARiMR biznesplan z zobowiązaniem do jego realizacji w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku, w którym został dostarczony wniosek o wsparcie.

Ile wynosi pomoc?

Dofinansowanie ma charakter ryczałtu i wynosi 200 tys. zł. Środki są wypłacane w dwóch ratach. Pierwszą w wysokości 140 tys. zł otrzymuje się po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, a druga – 60 tys. zł – trafia na konta młodych gospodarzy po realizacji biznesplanu. Co istotne, premię przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz i może ją otrzymać wyłącznie jedno z małżonków.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie powinno być przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70 proc. otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe. Wsparcie finansowe można wykorzystać na zakup m.in.: gruntów rolnych;  zwierząt gospodarskich; nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia niezbędnych do wytwarzania produktów rolnych lub do przygotowania ich do sprzedaży. Można je także wydać na budowę czy modernizację budynków gospodarczych. 

Pozostałe 30 proc. kwoty premii można przeznaczyć na przykład na zakup środków do produkcji rolnej, m.in. paszy dla zwierząt; środków ochrony roślin; paliwa rolniczego; nawozów.

Termin i sposób składania wniosków

Wnioski o przyznanie wsparcia można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 16 października 2023 r. Z bieżących statystyk wynika, że o premie z PS WPR 2023-2027 stara się 660 młodych rolników, w czym najwięcej z województwa mazowieckiego.

Szczegółowe informacje, regulamin naboru wniosków oraz instrukcja logowania do PUE są opublikowane na stronie ARiMR na gov.pl

Źródło: ARiMR na gov.pl