Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Maszyny > Odbiór zużytych opon rolniczych? Jest odpowiedź MKiŚ
Justyna  Nachman
Justyna Nachman 22.09.2023 07:49

Odbiór zużytych opon rolniczych? Jest odpowiedź MKiŚ

Ciągnik
Pixabay

W połowie lipca KRIR zwróciła się do Minister Klimatu i Środowiska, Anny Moskwy w celu rozwiązania problemów związanych z gospodarką odpadami powstającymi po produkcji rolniczej. Zapytanie skupiało się głównie na usuwaniu folii rolniczych oraz utylizacji zużytych opon od pojazdów rolniczych. KRIR opublikowała na swojej stronie odpowiedź MKiŚ.

Program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Krajowa Rada Izb Rolniczych pozytywnie ocenia program realizowany przez NFOŚiGW, dotyczący usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Jednak coraz mniejsza liczba gmin przystępuje do tego programu, co znacznie utrudnia rolnikom skuteczną utylizację odpadów. 

KRIR podejrzewa, że jednym z powodów takiego stanu rzeczy może być zbyt niska kwota dofinansowania, tj. 500 zł za 1 tonę odpadów utrzymywana od początku programu. W związku z czym KRIR wnioskuje się o waloryzację tej kwoty, co umożliwiłoby znacznie większe zaangażowanie samorządów gminnych w realizację ww. programu. 

Zdaniem KRIR zwiększenie dostępnych środków finansowych dla samorządów przyczyniłoby się do efektywniejszego gromadzenia i utylizacji odpadów rolniczych, a tym samym do osiągnięcia zamierzonych celów programu.

Utylizacja zużytych opon rolniczych

Kolejnym istotnym problemem dotykającym rolników jest odpowiednia utylizacja zużytych rolniczych. Istnieje poważny problem związany z tego rodzaju odpadem, zwłaszcza tych o dużej objętości. Oczywiście jest możliwość oddania opon samochodowych do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ale utylizacja opon maszyn rolniczych często jest o wiele trudniejsza. 

W Polsce tylko kilka zakładów przyjmuje opony rolnicze, jednak zdecydowana większość z nich wymaga wysokich opłat. W związku z tym, program "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" powinien objąć również utylizację opon rolniczych. Skuteczne działania w tym obszarze mogłyby nie tylko przyczynić się do poprawy sytuacji rolników, ale także pozytywnie wpłynąć na ochronę środowiska.
 

Wniosek do Ministra Klimatu i Środowiska o rozwiązanie problemów związanych z gospodarką odpadami rolniczymi

Zarząd krajowej Rady Izb Rolniczych dnia 18 lipca br. zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska, Anny Moskwy, w sprawie działań mających na celu rozwiązanie problemów związanych z gospodarką odpadami powstającymi po produkcji rolniczej.

We wniosku wskazano dwie kluczowe kwestie wymagające uwagi ministerstwa - zbyt niską kwotę dofinansowania programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów rolniczych oraz problem utylizacji zużytych opon rolniczych. W środę 20 września KRIR opublikowała na swojej stronie odpowiedź MKiŚ z dnia 19 września.  

Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Odpowiadając na wystąpienie KRIR w sprawie problemów związanych z odpadami powstającymi po produkcji rolniczej oraz zmian w programie priorytetowym pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło pismem z 19 września 2023 r. następującą informację:

„…w pierwszej kolejności pragnę zaznaczyć, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są otwarci na wszelkie uwagi oraz spostrzeżenia związane z realizacją programów priorytetowych, wdrażanych przez NFOŚiGW. Dodatkowo Fundusz podejmuje ciągłą analizę zgłaszanych propozycji celem doskonalenia oferty programowej dostępnej w NFOŚiGW.

Na wstępie pragnę zwrócić uwagę, iż podmiot prowadzący działalność gospodarczą i wytwarzający odpady, w ramach tej działalności, zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami prawa. Wsparcie finansowe jest kierowane przede wszystkim na przedsięwzięcia polegające na rozwoju infrastruktury służącej zagospodarowaniu odpadów. Kwestie związane ze wsparciem przedsiębiorców prowadzących instalacje recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, zużytych opon lub opakowań wielomateriałowych są przedmiotem innych programów priorytetowych NFOŚiGW.

Podmioty zajmujące się zagospodarowaniem ww. odpadów (w tym opon pochodzących z działalności rolniczej) mogą uzyskać dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. Racjonalna gospodarka odpadami część 2) Instalacje gospodarowania odpadami.

Aktualnie NFOŚiGW nie planuje prowadzenia programu dot. odbioru i zagospodarowania opon rolniczych. Docelowo odpowiedzialność za stworzenie możliwości zagospodarowania odpadów i współfinansowanie tych działań powinno leżeć po stronie wprowadzających produkty lub opakowania, ale również opony do maszyn rolniczych, w ramach wynikającej z prawa UE rozszerzonej odpowiedzialności producenta".

Źródło: krir.pl