RolnikInfo.pl > Uprawy > Plan nawozowy w ramach ekoschematu. MRiRW zmienia m.in. termin jego wykonania
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 06.08.2023 18:00

Plan nawozowy w ramach ekoschematu. MRiRW zmienia m.in. termin jego wykonania

ciągnik rozrzucający gnojowicę na polu
unsplash.com

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) reaguje na trudności rolników w uzyskaniu badań glebowych na czas. W związku z tym, przedłużony został termin sporządzenia planu nawozowego w ramach ekoschematu. Ponadto MRiRW zapewnia, że próby glebowe nie muszą pochodzić z akredytowanego laboratorium, a także obiecuje złagodzenie systemu sankcji w tej kwestii.

Zmiany w ramach ekoschematu

Plan nawozowy w ramach ekoschematu "Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi" oferuje dwie możliwości: podstawowy bez wapnowania lub wariant rozszerzony o wapnowanie. Rolnicy napotykali jednakcna trudności z uzyskaniem wyników badań glebowych w terminie, co stanowiło problem w przygotowaniu planu.

W odpowiedzi na apel zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR), MRiRW podjęło działania mające na celu ułatwienie dostępu do ekoschematu i poprawę sytuacji. Projekt zmiany przepisów rozporządzenia ws. ekoschematów zakłada wprowadzenie przepisów epizodycznych na rok 2023. Nowe przepisy mają wydłużyć termin do którego plan nawozowy powinien być opracowany, umożliwiając rolnikom więcej czasu na przygotowanie dokumentu. Zgodnie z proponowanymi zmianami, termin ten został przesunięty z 25 dni od terminu składania wniosków o przyznanie płatności na 30 września 2023 roku.

Złagodzenie sankcji wobec rolników

Ponadto, MRiRW proponuje złagodzenie kar nakładanych na rolników w przypadku, gdy plan nawozowy nie obejmuje całego areału gruntów ornych i trwałych użytków zielonych znajdujących się w ich posiadaniu. Taka zmiana ma na celu uwzględnienie sytuacji, gdy rolnik nie jest w stanie sporządzić planu dla wszystkich działek, a jedynie dla części z nich.

Nie tylko akredytowane laboratoria do badania gleby

Co ważne, MRiRW podkreśla, że próby glebowe nie muszą pochodzić z akredytowanego laboratorium. W związku z tym, analizy gleby wykonane w laboratoriach okręgowej stacji chemiczno-rolniczej lub innych laboratoriach wykonujących badania agrochemiczne gleb, również w tych, które nie posiadają akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań agrochemicznych gleb, są uznawane za spełniające wymagania praktyki Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia.

Dzięki wprowadzonym zmianom, rolnicy będą mogli bardziej elastycznie korzystać z laboratoriów, w których dostępność analiz glebowych jest większa, co z kolei ułatwi proces sporządzania planu nawozowego i przyczyni się do skutecznego wdrażania ekoschematu. Zmiany mają również na celu zminimalizowanie utrudnień dla rolników i stworzenie bardziej przyjaznych warunków dla korzystania z ekoschematu. Oczekuje się, że nowe przepisy pozytywnie wpłyną na praktykę rolniczą i przyczynią się do zwiększenia efektywności produkcji rolnej w duchu zrównoważonego rozwoju.


źródło: MRiRW, farmer.pl