Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Wiadomości > Rybołówstwo czeka trudny czas? Spotkanie strony polskiej i unijnej
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 22.04.2023 20:10

Rybołówstwo czeka trudny czas? Spotkanie strony polskiej i unijnej

None
Smakosze.pl

20 kwietnia 2023 roku Minister Robert Telus oraz Krzysztof Ciecióra – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, spotkali się z Virginijusem Sinkevičiusem – komisarzem Unii Europejskiej odpowiedzialnym za kwestie związane z ochroną środowiska. Tematem rozmów były plany Komisji Europejskiej m.in. względem rybołówstwa.

Rybołówstwo i akwakultura. Plany KE na kolejne lata

W trakcie spotkania polski minister rolnictwa i podsekretarz stanu MRiRW wraz z komisarzem UE omawiali plany Komisji Europejskiej na najbliższe lata dotyczące ochrony węgorza, ustalania limitów połowowych na rok 2024 oraz pakietu środków mających na celu zrównoważone rybołówstwo, rozwój akwakultury oraz ochronę ekosystemów morskich.

Polska strona wyraziła obawy względem obowiązku wprowadzenia zakazu połowów aktywnym sprzętem dennym na morskich obszarach objętych ochroną, a także niedostatecznego uwzględnienia we wspomnianym pakiecie aspektów społecznych i ekonomicznych. Zarówno komisarz UE, Virginijus Sinkevičius, jak i minister rolnictwa Robert Telus potwierdzili, że wszelkie możliwości działania w danej branży muszą być poprzedzone analizą na temat potencjalnego wpływu na aspekty społeczne i ekonomiczne proponowanych zmian. 

Ochrona Morza Bałtyckiego potrzebna od zaraz

W trakcie spotkania nie zabrakło elementów dotyczących zrównoważonego rozwoju i ekologii – szczególne znaczenie miała przy tym potrzeba ochrony Morza Bałtyckiego. Dbałość o wody morskie jest ściśle związana z dobrobytem rybaków i całej branży. Zarówno polski minister, jak i unijny komisarz podkreślili konieczność ścisłej współpracy obydwu stron na rzecz poprawy stanu Morza Bałtyckiego, które boryka się z dużym zanieczyszczeniem oraz wymieraniem wielu gatunków organizmów. 

Rozmówcy poświęcili czas na omówienie zmagań dotyczących procesu wdrażania transformacji energetycznej w świetle zdolności połowowej i braku oceny skutków jej wdrożenia. 

Rozmowy z przedstawicielami rybołówstwa

Komisarz UE ds. środowiska Virginijus Sinkevičius i podsekretarz stanu Krzysztofem Cieciórą spotkali się tego samego dnia z przedstawicielami rybołówstwa morskiego i akwakultury. 

Strona reprezentująca osoby pracujące w sektorze rybołówstwa przedstawiła szereg obaw dotyczących zmian planowanych przez Unię Europejską. Dotyczyły one m.in. ograniczeń połowów węgorza na kolejne lata, wskazując, że będą one miały bezpośredni wpływ na aspekt ekonomiczny rybołówstwa małoskalowego. Rybacy poruszyli także aspekt niekorzystnych dla nich kwot połowowych proponowanych przez Unię Europejską, a także konsekwencje stosowania narzędzi stawnych na rzecz ochrony morświna w Zatoce Pomorskiej, tj. nierównego traktowania poszczególnych grup rybaków.