Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Znamy wysokość rocznej kwoty granicznej dla podatku dochodowego dla rolników. KRUS podał dane
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 16.05.2023 11:00

Znamy wysokość rocznej kwoty granicznej dla podatku dochodowego dla rolników. KRUS podał dane

Duża zmiana w dopłatach do prądu. Rząd stawia Polakom warunek
Iberion.pl

KRUS na oficjalnej stronie internetowej przekazał komunikat o wysokości rocznej kwoty granicznej dla podatku dochodowego dla rolników. Wynosi ona 4 088 złotych. 

KRUS podał informację o wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego za miniony rok. Co to znaczy?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazała, iż w bieżącym roku wysokość rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego za ubiegły rok wynosi 4 088 złotych. Do 31 maja 2023 roku rolnicy mają czas na złożenie zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, ma obowiązek złożenia w KRUS do dnia 31 maja zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia, że kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej.

Kwoty graniczne podatku dochodowego w przeszłości

Warto dodać, że w 2022 roku KRUS wyznaczył kwotę graniczną podatku dochodowego dla rolników na poziomie 3723 złotych, a w 2021 roku – 3604 złotych. 

Wzrost tej kwoty od ubiegłego roku do bieżącego wyniósł 9,8% – warto przy tym pamiętać, że jest to nadal mniej, niż wynosi inflacja ogółoem z ubiegłego roku, tj. 14,4%. 

Co grozi za przekroczenie rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego przez rolników?

KRUS przypomina, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i jednocześnie podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników, muszą do 31 maja złożyć w Kasie zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie o nieprzekroczeniu rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy. 

Niezłożenie stosownego zaświadczenia lub oświadczenia w wyznaczonym terminie lub przekroczenie kwoty granicznej skutkować będzie ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników. 

Ubezpieczenie zostanie zawieszone od 1 czerwca 2023 roku, czyli od dnia, do którego rolnik/domownik był zobowiązany do złożenia wymaganych dokumentów. W takiej sytuacji należy pamiętać o obowiązku uiszczenia składek z własnych środków finansowych.