Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Uprawy > Patronalne święto rolników. Dlaczego jest tak ważne?
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 15.05.2023 17:00

Patronalne święto rolników. Dlaczego jest tak ważne?

None
unsplash.com

15 maja to szczególna data w roku dla polskich rolników. Jest to dzień poświęcony ich patronowi – św. Izydorowi Oraczowi. Ten symboliczny dzień to przede wszystkim okazja, aby uczcić i docenić ciężką pracę, jaką codziennie wykonują rolnicy w swoich gospodarstwach.

Święto 15 maja. Kto jest patronem rolników?

Św. Izydor Oracz jest patronem rolników, a także ogrodników i pracowników fizycznych. Urodził się w 1070 roku w Madrycie w Hiszpanii, a zmarł w 1130 roku. 

Święty Izydor Oracz jest jednym z najważniejszych patronów rolników na całym świecie. To dzięki jego przykładowi oraz pracy na roli, która była jedną z najważniejszych form życia w jego czasach, rolnicy zaczęli uważać go za swojego opiekuna. Święty Izydor był również ogrodnikiem i pracownikiem fizycznym, co sprawia, że jest patronem nie tylko rolników, ale także tych, którzy pracują na co dzień fizycznie w ogrodach czy w sadach.

Izydor poświęcił swoje życie pracy na roli, ale jednocześnie zachował wartości religijne, które są ważne dla wielu rolników. 

Ile gospodarstw rolnych jest w Polsce?

Wedle danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce jest około 1,4 mln gospodarstw rolnych, które zajmują łącznie ponad 14 mln hektarów. Dla zobrazowania tej skali warto dodać, że obszar ten odpowiada niemalże połowie powierzchni całego kraju. W gospodarstwach tych pracuje około 3 mln ludzi, co stanowi około 10% populacji Polski. 

Rola rolników w społeczeństwie nie do przecenienia

Rolnicy są kluczowymi dostawcami żywności, która jest niezbędna dla przetrwania ludzkości. Ich rola w zapewnieniu ludziom pożywienia jest zatem nie do przecenienia. Rolnicy aktywnie przyczyniają się do zwiększenia bioróżnorodności, poprawy jakości gleby oraz ochrony środowiska.

Bez rolnictwa życie w miastach i na wsi byłoby niemożliwe; stanowi ono podstawę dla wielu innych gałęzi przemysłu i gospodarki, takich jak: przetwórstwo żywności, hodowla zwierząt, produkcja nawozów, pasz i wiele innych.

Rolnictwo ma istotny wpływ na wzrost gospodarczy naszego kraju. Według wspomnianych danych GUS, w 2020 roku w Polsce działało 1,4 miliona gospodarstw rolnych, co stanowiło około 10% liczby wszystkich przedsiębiorstw w kraju. Zatrudnienie w rolnictwie wynosiło około 1,6 mln osób (około 10% wszystkich pracujących w Polsce). To pokazuje, że rolnictwo odgrywa istotną rolę w gospodarce kraju, przyczyniając się do wzrostu PKB i tworzenia nowych miejsc pracy.

Nie należy zapoinać, że rolnictwo nie tylko dostarcza żywność i przyczynia się do wzrostu gospodarczego, ale także wpływa na ochronę środowiska. Rolnicy są ważnymi opiekunami ziemi i przyrody. Przeprowadzają oni prace uprawowe, które umożliwiają uzyskanie zdrowych plonów, jednocześnie dbając o zachowanie równowagi w ekosystemie. Rolnicy stosują również różne metody uprawy, które pozwalają na minimalizację negatywnego wpływu na środowisko i zachowanie naturalnej bioróżnorodności.