RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > 211 tys. rolników otrzymało gigantyczną kwotę w ramach dopłat do nawozów
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 26.09.2023 14:38

211 tys. rolników otrzymało gigantyczną kwotę w ramach dopłat do nawozów

ciągnik na polu
unsplash.com

Pierwsze przelewy środków dla rolników, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych, już zostały zrealizowane. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłosiła, że do tej pory przekazano na konta ponad 211 tysięcy rolników kwotę wynoszącą 1,59 miliarda złotych. To część programu wsparcia dla producentów rolnych w związku z zakupem nawozów w okresie od 16 maja 2022 roku do 15 maja 2023 roku.

Potężne pieniądze na pomoc rolnikom

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) regularnie podaje informacje na swojej stronie internetowej dotyczące wysokości dostępnych środków dla rolników w kontekście różnych rodzajów dopłat. W kontekście naboru wniosków o dofinansowanie do nawozów mineralnych, z wyłączeniem wapna nawozowego i wapna zawierającego magnez, zakupionych w okresie od 16 maja 2022 roku do 15 maja 2023 roku, zgłoszono łącznie 351 tysięcy wniosków. Pierwsze przelewy zostały zrealizowane 11 września 2023 roku, i do chwili obecnej ponad 211 tysięcy rolników otrzymało na swoje konta 1,59 miliarda złotych.

Dofinansowanie to ma na celu pomóc rolnikom w zakupie nawozów mineralnych, wyłączając wapno nawozowe i wapno zawierające magnez, w okresie od 16 maja 2022 roku do 15 maja 2023 roku (wcześniej terminem był 31 marca 2023 roku). Istotne jest, że podmiot sprzedający nawozy musi prowadzić działalność związaną z obrotem lub sprzedażą tych produktów, a rolnik jest zobowiązany dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające transakcję.
 

Wsparcie przy agresji Rosji na Ukrainę

Przyznanie dofinansowania do nawozów jest dostępne dla rolników, którzy prowadzą mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa, a agresja Rosji na Ukrainę zagraża ich płynności finansowej. Dodatkowo, rolnik musi złożyć wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za rok 2023 oraz posiadać numer identyfikacyjny nadany w zgodzie z przepisami krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Jak oblicza się wysokość dofinansowania?

Do obliczenia wysokości wsparcia stosowany jest dwustopniowy algorytm. Po pierwsze, mnożona jest powierzchnia upraw rolnych, nieprzekraczająca 300 hektarów, przez 500 złotych (w przypadku upraw rolnych) lub 250 złotych (w przypadku łąk, pastwisk i traw na gruntach rolnych, z wyłączeniem obszarów objętych pomocą finansową w ramach PROW 2014–2020 za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, gdzie obowiązuje całkowity zakaz nawożenia). Po drugie, ustalany jest iloczyn liczby ton nawozów mineralnych, wykluczając wapno nawozowe i wapno zawierające magnez, oraz różnicy między ceną za tonę tych nawozów zakupionych w określonym okresie a średnią ceną tego typu nawozu ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyniki są porównywane, a rolnik otrzymuje mniejszą z obliczonych kwot.

 

źródło: ARiMR

Tagi: ARiMR