RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > ARiMR: ważne zmiany w niektórych ekoschematach
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 25.09.2023 15:56

ARiMR: ważne zmiany w niektórych ekoschematach

kiełkująca roślina
unsplash.com

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłasza zmiany w ekoschematach, które będą miały wpływ na rolników uczestniczących w tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych. Nowe przepisy dotyczą praktyk związanych z rolno-środowiskowo-klimatycznymi programami, a także biologiczną ochroną upraw. Zmiany te obejmują np. rozszerzenie zakresu zwierząt w ekoschemacie “Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” oraz ułatwienia w planowaniu nawożenia. 

Ekoschemat "Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi"

Wprowadzono istotne modyfikacje w ekoschemacie Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi. Teraz rolnicy mają możliwość uwzględnienia w obsadzie zwierząt alpak, danieli, jeleni szlachetnych, lam, mułów i osłów, nawet jeśli nie zostały one wcześniej zarejestrowane w bazie danych. Dodatkowo, punkty zostaną przyznane za wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji, ale pod warunkiem, że rolnik udokumentuje zakup obornika, pomiotu ptasiego lub produktu pofermentacyjnego.

W przypadku nawozów naturalnych płynnych, przepisy pozwalają na korzystanie z nawozów naturalnych płynnych lub produktów pofermentacyjnych powstałych w procesie produkcji biogazu rolniczego. Jednakże, również w tym przypadku obowiązuje konieczność udokumentowania zakupu tych produktów.

Ekoschemat "Rolnictwo węglowe (...)": możliwość zdobycia dodatkowych punktów

Od teraz rolnicy mogą otrzymać punkty za wymieszanie słomy z glebą po zbiorze plonu głównego. Ta praktyka obejmuje rozdrobnienie i wymieszanie całej słomy, w tym pozostałości po oddzieleniu ziarna lub nasion, takie jak źdźbła, łodygi, liście, plewy, łuszczyny i strączyny roślin zbożowych, gryki, szarłatu, komosy, roślin oleistych, bobowatych, facelii i traw nasiennych.

W ekoschemacie “Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”, punkty zostaną przyznane rolnikom, którzy opracują i przestrzegają planu nawożenia do 30 września 2023 r. Ten warunek dotyczy upraw zgłoszonych jako plon główny albo upraw ozimych wysiewanych w tym roku. 
 

ARiMR ogłasza nowe możliwości

Oprócz wcześniej wymienionych zmian, nowe przepisy pozwalają na łączenie kilku praktyk "Rolnictwa węglowego" i zarządzania składnikami odżywczymi" oraz ekoschematu “Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin”. To ważna informacja, ponieważ dotyczy gruntów ornych, które wcześniej nie były objęte pierwszą płatnością rolno-środowiskowo-klimatyczną.

Ułatwienie w ekoschemacie “Biologiczna ochrona upraw”

Z kolei w ekoschemacie “Biologiczna ochrona upraw” wydłużono termin dostarczenia do ARiMR wyciągu z rejestru zabiegów agrotechnicznych do 30 września 2023 r. Rolnicy muszą posiadać potwierdzający zakup imienny dokument, który wskazuje, na jakiej powierzchni zastosowano biologiczny środek ochrony upraw.

 

źródło: ARiMR

Tagi: ARiMR