RolnikInfo.pl > Wiadomości > Alkoholowe imperium Palikota. Jest nowe zeznanie podatkowe, które szokuje
Justyna  Nachman
Justyna Nachman 26.09.2023 15:48

Alkoholowe imperium Palikota. Jest nowe zeznanie podatkowe, które szokuje

Janusz Palikot
Domena publiczna

Manufaktura Piwa Wódki i Wina ujawniła zaległe sprawozdanie finansowe za 2022 r., które trafiło do KRS w II połowie września. Dokument ten pozwala uzyskać szerszą perspektywę na sytuację w obrębie spółki, jeszcze sprzed wybuchu medialnej afery.

Problemy Manufaktury Piwa Wódki i Wina

Wcześniej, jeszcze przed ujawnieniem zaległego sprawozdania, Manufaktura Piwa Wódki i Wina złożyła do sądu wniosek o uruchomienie postępowania zatwierdzającego układ z wierzycielami w ramach postępowania restrukturyzacyjnego.

Celem wniosku jest ochrona aktywów należących do spółek Grupy przed zapowiadanymi przez część wierzycieli wnioskami o upadłość, jak również przed politycznie motywowanymi atakami ze strony organów państwa. — informowała spółka, której prezesem jest były polityk.

Teraz Manufaktura Piwa Wódki i Wina opublikowała długo oczekiwane sprawozdanie finansowe za 2022 r., pomimo tego, że jest już końcówka września następnego roku. W sprawozdaniu zarząd spółki przekonuje, że sytuacja finansowa spółki jest stabilna.

Nowy inwestor?

Pomimo poważnych problemów finansowych i niegasnącej obecności w mediach, spółka byłego polityka wciąż ma nadzieje na pozyskanie strategicznego inwestora, który mógłby pomóc w rozwoju firmy. Przedstawiciele utrzymują, że spółka w dalszym ciągu ma ogromny potencjał, szczególnie pod względem wolumenu produkcji, receptur i marek własnych. 

Treść sprawozdania

W ujęciu jednostkowym osiągnięto 21,5 mln zł przychodów. Pomimo takiego wzrostu, na sprzedaży stracono 20,8 mln zł. W raporcie poszczególne czynniki takie jak wzrost kosztów materiałów, energii czy też świadczeń pracowniczych, tłumaczone są inflacją oraz zakłóceniem łańcucha dostaw. Działalność operacyjna spółki to łącznie 42,31 mln zł kosztów wobec 19,61 mln zł w roku poprzednim

Na uwagę zasługuje zysk za 2022 rok, który jest powiązany z kategorią “inne przychody operacyjne” i wynosi 51,5 mln zł. W komentarzu dodano, że “spółka w grudniu 2022 r. dokonała sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) w postaci segmentu wódek za kwotę 50 mln zł do spółki celowej w celu koncentracji biznesu wódek w jednym podmiocie i ułatwienia wejścia do tego podmiotu inwestora strategicznego”. 

Jak podaje portal bankier.pl, przychody spółki w 2022 r. przekroczyły 23 mln złotych, w porównaniu do 19,3 mln zł w 2021 r., nastąpił wzrost o 19,4 proc. Mimo tego spółka straciła na sprzedaży ponad 20,8 mln zł. Wszystkie spółki stowarzyszone i zależne jednocześnie poniosły w zeszłym roku straty. 

Powiązane