Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Wiadomości > Polacy ciągną na wieś. Nowe dane GUS
Justyna  Nachman
Justyna Nachman 26.09.2023 13:26

Polacy ciągną na wieś. Nowe dane GUS

wioska
Pixabay

Z roku na rok tereny wiejskie zyskują na coraz to większej popularności. Gro osób pragnie odetchnąć od miejskiego pędu i znaleźć spokój właśnie na wsi. Jednak nierzadko okazuje, że wyobrażenia o wiejskim życiu nie pokrywają się z rzeczywistością.

Dane GUS „Sytuacja demograficzna Polski do roku 2022”

Już od kilkunastu lat utrzymuje się trend przeprowadzki Polaków na wieś. Tak też było w 2022 roku. Rosnąca popularność polskiej wsi niekiedy ciągnie za sobą spore utrudnienia dla mieszkańców wsi zawodowo zajmujących się rolnictwem. 

Główny Urząd Statystyczny opublikował dokument pt. „Sytuacja demograficzna Polski do roku 2022”, z której wynika, że w latach 2017-2019 notowany był wzrost liczby przemieszczeń w ruchu wewnętrznym na pobyt stały. W 2017 r. odnotowano ich ponad 400 tys., a w 2018 r. już prawie 450 tys., a w 2019 r. było to już przeszło 468 tys. 

W 2020 roku odnotowano spadek liczby przemieszczeń (385 tys.). Jednak już od 2021 r. liczba przemieszczeń na stałe w ruchu wewnętrznym powróciła do stanu przekraczającego 400 tys. i w 2022 r. wyniosła już 409 tys.

Kierunki migracji

„Od kilkunastu lat, w wyniku migracji wewnętrznych, mieszkańców zyskują tereny wiejskie. W 2022 r. ponownie saldo migracji dla wsi znacząco wzrosło i wynosiło 53,3 tys. osób (w 2021 r. 49,2 tys.)” – wylicza GUS.

Podobnie jak w latach poprzednich, tylko w pięciu województwach: mazowieckim, pomorskim, małopolskim, dolnośląskim i wielkopolskim, napływ ludności był większy od odpływu. Migracje wewnętrzne na pobyt stały powodowały zatem wzrost liczby ludności tych województw. Pozostałe województwa na skutek migracji notowały ubytek liczby ludności. Najwięcej ludności utraciło województwo lubelskie, a w dalszej kolejności śląskie, świętokrzyskie i podkarpackie.

„Wiodącymi docelowymi kierunkami migracji międzywojewódzkich są zazwyczaj najlepiej rozwinięte gospodarczo regiony kraju. W regionach słabych ekonomicznie skala ruchu migracyjnego jest mniejsza. O kierunkach przemieszczeń ludności decydują przede wszystkim względy ekonomiczne (możliwość znalezienia pracy), ale także skomunikowanie transportem publicznym. Niemniej jednak migracje międzywojewódzkie stanowią jedynie 22,7 proc. migracji wewnętrznych na pobyt stały. Główny ruch migracyjny w ramach przemieszczeń na pobyt stały odbywa się w obrębie województwa” – przekonuje GUS.

Rolnicy w mniejszości

Rosnąca popularność wsi spycha rolników do mniejszości wśród jej mieszkańców. Taka sytuacja nie zawsze oznacza coś złego, jednak rośnie ryzyko wszelkiego rodzaju roszczeń skierowanych do rolników ze strony nowych mieszkańców. O ile większa część osób przeprowadzająca się na wieś wie, z czym się to wiąże, to czasami znajdą się też tacy, którym przeszkadzają maszyny rolnicze i zapach zwierząt gospodarskich. Do tego dochodzi również potencjalne blokowanie rozbudowy gospodarstw - tworzenia nowych obiektów (na czele z tymi służącymi do hodowli zwierząt).

Tagi: GUS Wieś