Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Dopłaty tylko do pszenicy? Jest odpowiedź ARiMR
Justyna  Nachman
Justyna Nachman 21.09.2023 11:37

Dopłaty tylko do pszenicy? Jest odpowiedź ARiMR

pusty portfel
Domena publiczna

ARiMR ustosunkowała się do wystąpienia KRIR z dnia 14 września w sprawie dopłat, które według rolników otrzymywali wyłącznie producenci pszenicy.

Obawy rolników i Interwencja KRIR

Producenci rolni licznie zgłaszali do Krajowej Rady Izb Rolniczych, że ich zdaniem realizowana jest wyłącznie pomoc do pszenicy. Natomiast ci, którzy wnioskowali o pomoc do innych zbóż, nie otrzymują środków, pomimo iż otrzymali decyzje o przyznaniu pomocy

Krajowa Rada Izb Rolniczych w odpowiedzi na liczne zapytania rolników, w czwartek 14 września wystąpiła do szefa resortu rolnictwa o wyjaśnienia, jakoby realizowane miały być wyłącznie dopłaty do pszenicy. KRIR wnioskowała o przedstawienie informacji o stanie wypłat środków z tytułu dopłat do zbóż i nasion oleistych.

Odpowiedź ARiMR

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 14.09.2023 r. w sprawie realizacji pomocy dla producentów:

  • pszenicy lub gryki,
  • pszenicy, gryki oraz kukurydzy,
  • innych zbóż i rzepaku,
  • do zakupionych nawozów, 

Jak podaje KRIR Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ryszard Zarudzki przekazał poniższą informację o realizacji poszczególnych rodzajów pomocy. Zgodnie z danymi na dzień 14.09.2023 r. wypłata środków dla ww. pomocy  przedstawia się następująco:

  • pomoc dla producentów pszenicy, gryki oraz kukurydzy - przekazano kwotę 711.950.325,13 zł,
  • pomoc dla producentów pszenicy lub gryki - przekazano kwotę 1.880.200.546,60 zł,
  • pomoc do zakupionych nawozów - przekazano kwotę 625.346.756,00 zł.

W dniu 31 lipca 2023 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy do zbóż (innych niż pszenica i gryka), nasion rzepaku i rzepiku oraz kukurydzy. Zostało złożonych ponad 130 tysięcy wniosków o przyznanie pomocy.

Środki określone w rozporządzeniu (UE) nr 2023/739 wynoszą 29,5 mln euro i zostaną uzupełnione przez wkład krajowy w tej samej wysokości. Uwzględniając kurs euro wynoszący 4,67 zł/euro koperta finansowa wynosi 275,53 mln złotych i musi zostać wypłacona rolnikom do końca września 2023 r

Środki określone w rozporządzeniu (UE) nr 2023/1343 wynoszą 3933 mln euro i zostaną uzupełnione przez wkład krajowy w podwójnej wysokości wsparcia unijnego. Uwzględniając kurs euro wynoszący 4,4388 zł/euro koperta finansowa wynosi 523,734 mln zł i musi być wypłacona rolnikom do końca grudnia 2023 r. W sumie koperta finansowa do realizacji wynosi 799,264 mln złotych.

Po zakończonych kontrolach administracyjnych Agencja przystąpiła do naliczania pomocy. Pomoc jest udzielana według kolejności złożenia wniosków i została przyznana dla 73,5 tys. rolników na kwotę 773 mln zł. Ze względu na możliwość złożenia odwołań została zabezpieczona kwota w wysokości 26 mln zł. 

Rolnicy, którzy nie otrzymali pomocy

Kierownicy biur powiatowych ARiMR w terminie do dnia 15 września wydali decyzje w sprawie przyznania pomocy. Ze względu na brak spełnienia warunków dla przyznania pomocy dla 3 tys. rolników zostały wydane decyzje odmowne.

Ze względu na wykorzystanie środków finansowych i podejmowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi działania zmierzające do przyznania przez Komisję Europejską zwiększonej części pomocy krajowej, w celu umożliwienia realizacji pomocy wszystkim wnioskującym i spełniającym warunki do jej przyznania do ponad 51 tys. rolników zostały wysłane pisma o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji.

Biura Powiatowe Agencji zostały zobowiązane do przekazywania List Zleceń Płatności do dnia 20 września 2023 r., co umożliwi realizację przyznanych płatności do końca września, pod warunkiem uzyskania decyzji pozytywnej.

Źródło: krir.pl