RolnikInfo.pl > Wiadomości > Efekty protestu rolników. Minister: “Daliśmy kolejny krok do przodu”
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 29.04.2023 19:30

Efekty protestu rolników. Minister: “Daliśmy kolejny krok do przodu”

None
unsplash.com

Z 27 na 28 kwietnia 2023 roku Minister ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Robert Telus, prowadził intensywne rozmowy z protestującymi rolnikami w Barzkowicach pod Szczecinem. Celem dyskusji było osiągnięcie porozumienia ws. stabilizacji w krajowym rolnictwie. Na koniec spotkania podpisano protokół końcowy z negocjacji z przedstawicielami strony rolniczej.

Intensywne rozmowy z rolnikami w Barzkowicach

Od wieczora 27 kwietnia do drugiej nad ranem 28 kwietnia 2023 roku, Minister ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Robert Telus, prowadził rozmowy z rolnikami z Barzkowic pod Szczecinem w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie stabilizacji sytuacji w rolnictwie. Ministrowi towarzyszyli Sekretarze Stanu Ryszard Bartosik i Anna Gembicka. 

Rozmowy strony rządowej z przedstawicielami związków zawodowych rolników i organizacji rolniczych w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach dotyczyły postulatów, które szef rolnictwa otrzymał od rolników 13 kwietnia 2023 roku w trakcie wizyty w Szczecinie. 

16 punktów do dyskusji

W Barzkowicach pod Szczecinem zespoły robocze pod przewodnictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Roberta Telusa, omawiały 16 punktów dotyczących aktualnej sytuacji rolnictwa w Polsce. Dyskutowano m.in. o gospodarowaniu Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, tarczy antykryzysowej dla gospodarstw rodzinnych, Agro Porcie Szczecin i Świnoujście, planie odbudowy hodowli w Polsce, ubezpieczeniach i zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie, kredytach i oddłużeniu rolników, Rolniczym Funduszu Gwarancyjnym, instytucjach okołorolniczych, paliwie rolniczym, Krajowej Grupie Spożywczej, Zielonym Ładzie, ochronie przyrody a także emeryturach i rentach rolniczych. 

Omówiono także zagadnienia związane z polskimi nawozami, środkami produkcji i maszynami, krajowymi rynkami rolnymi oraz eksportem, a także zagrożeniami wynikającymi z procesu integracji ukraińskiego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego z rolnictwem i przemysłem rolno-spożywczym krajów europejskich.

Ponad połowa postulatów rolników została zrealizowana

Podsumowując wyniki negocjacji, Minister Robert Telus podziękował przedstawicielom organizacji rolniczych za konstruktywną i wartościową debatę. Podkreślił, że nie były to żądania, ale wspólne wysiłki w poszukiwaniu rozwiązań. Po podpisaniu protokołu końcowego z negocjacji z przedstawicielami strony rolniczej, szef resortu rolnictwa, Robert Telus, powiedział:

– Myślę, że jest szansa na to, że zgłaszane przez protestujących problemy razem rozwiążemy. (...) Daliśmy kolejny krok do przodu dla rozwoju polskiego rolnictwa – dodał minister.

Robert Telus poinformował, że około 60-70% postulatów rolników z 13 kwietnia już zostało zrealizowanych, a kolejne 10% jest w trakcie realizacji. 

– Różnice zdań pomiędzy stronami społeczną i rządową to jedynie ok. 10%. Uważam, że to świetny wynik – stwierdził szef resortu rolnictwa.