Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Wiadomości > Ilu rolników złożyło już wnioski o dopłaty za 2023 r.? Są dane
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 03.05.2023 18:00

Ilu rolników złożyło już wnioski o dopłaty za 2023 r.? Są dane

None
unsplash.com

Do 28 kwietnia 2023 roku wnioski o dopłaty bezpośrednie za rok 2023 złożyło 377 000 producentów rolnych. Nabór wniosków o pomoc finansową rozpoczął się 15 marca poprzez internetową aplikację eWniosekPlus. W 2023 roku wprowadzono nowe rodzaje płatności dla rolników: związane z ochroną środowiska i klimatem.

Dopłaty za 2023 z naciskiem na ochronę środowiska

Od 2023 roku program dopłat kładzie szczególny nacisk na ochrone środowiska w sektorze rolnym. Aby otrzymać dopłaty, rolnicy będą musieli przestrzegać wzmocnionych warunkowości, które obejmują 9 norm GAEC (ang. Good Agricultural and Environmental Conditions). W języku polskim skrót ten odnosi się utrzymywania gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska. 

Dodatkowo, wprowadzone zostaną nowe elementy w kampanii dopłat 2023, czyli ekoschematy, które są dobrowolnymi działaniami związanymi z ochroną środowiska. Rolnik decyduje, czy chce zastosować jeden z sześciu proponowanych ekoschematów. 

Kolejną zmianą jest obniżenie dolnego progu powierzchni gospodarstwa objętej płatnością redystrybucyjną z 3 ha do 1 ha, a płatność ta ma przysługiwać do pierwszych 30 ha. W przypadku uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników nie ma już limitu powierzchni gruntów, do których można otrzymać dofinansowanie. 

Na jakie cele rolnicy mogą uzyskać dopłaty w 2023 roku?

W roku 2023 rolnicy mogą ubiegać się o różne rodzaje płatności w ramach wniosku o przyznanie dopłat. Do wzięcia pod uwagę są m.in.: płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, płatności za realizację ekoschematów, wsparcie dochodów związanych z hodowlą krów, bydła, owiec i kóz, a także uprawą różnych roślin i warzyw. Rolnicy mogą również ubiegać się o przejściowe wsparcie krajowe, w tym uzupełniającą płatność podstawową oraz płatność niezwiązaną do tytoniu. Dodatkowo, możliwe jest otrzymanie płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami.

Rolnicy mogą także starać się o pomoc finansową na zalesianie, w ramach różnych programów wsparcia takich jak PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020. Wśród oferowanych płatności są również premie pielęgnacyjne i zalesieniowe, a także premie z tytułu zadrzewień. Dodatkowo, od 2023 roku wprowadzono pierwszą premię pielęgnacyjną i zalesieniową dla gruntów z sukcesją naturalną w ramach WPR 2023-2027.

Jak złożyć wniosek? Rolnicy mogą liczyć na pomoc

Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o przyznanie dopłat, muszą złożyć wnioski przez internetową aplikację eWniosekPlus, dostępną na Platformie Usług Elektronicznych. Warto dodać, że jest to jedyna forma wnioskowania o pomoc finansową. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewnia pomoc dla rolników, którzy nie mają dostępu do komputera. Wątpliwości dotyczące procedury wnioskowania i sposobu wypełnienia wniosku można konsultować za pośrednictwem infolinii ARiMR. Eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego oferują bezpłatną pomoc w wypełnianiu wniosków, dlatego warto skorzystać z ich pomocy w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących dokumentacji. Informacje dotyczące preferowanych terminów przyjmowania rolników można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.