RolnikInfo.pl > Wiadomości > “Masowa mobilizacja”. 360 tys. podpisów myśliwych trafiło do Brukseli
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 10.06.2023 14:44

“Masowa mobilizacja”. 360 tys. podpisów myśliwych trafiło do Brukseli

jeleń na polu
unsplash.com

Po raz pierwszy w historii europejska społeczność łowiecka zorganizowała szeroko zakrojoną kampanię "SignforHunting". Wydarzenie to stanowiło jedną z największych inicjatyw środowiskowych w Brukseli, w której zebrało się ponad 360 tysięcy podpisów myśliwych. Ich celem było wsparcie unijnego wniosku dotyczącego odbudowy i ochrony europejskiej przyrody.

360 tys. podpisów myśliwych pod wnioskiem do Brukseli

6 czerwca 2023 roku, podczas Europejskiego Zielonego Tygodnia 2023, Federacja Stowarzyszeń na rzecz Łowiectwa i Ochrony Przyrody (FACE) oficjalnie przekazała 360 tysięcy podpisów wspierajacych wniosek odbudowy i ochrony europejskiej przyrody Virginijusowi Sinkevičiusowi, unijnemu komisarzowi ds. środowiska.

Kampania Europejskich Myśliwych miała na celu wezwanie unijnych ustawodawców do zacieśnienia współpracy z myśliwymi w celu zwiększenia świadomości ich wkładu w ochronę środowiska. Jest to konkretna propozycja wsparcia dla instytucji europejskich w opracowywaniu legislacji związanej z tą dziedziną.

Portal Polskiego Związku Łowieckiego przekazał słowa Torbjörna Larssona, prezesa FACE: 

– Jesteśmy podekscytowani tak masową mobilizacją europejskich myśliwych. To nie tylko wielka wygrana i sukces myśliwych, to także wielka wygrana dla europejskiej przyrody i wysiłków na rzecz jej ochrony. Jest to również świadectwo siły naszej zróżnicowanej społeczności – europejskich stowarzyszeń łowieckich oraz ich zaangażowania w ochronę naszego dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Strategia Ochrony Różnorodności Biologicznej do 2030 roku

Głównym celem kampanii "SignforHunting" jest wzmocnienie roli myśliwych jako zarządców środowiska, co stanowi kluczowy krok w realizacji celów Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej na rok 2030. Zgromadzone podpisy podkreślają jednomyślność społeczności myśliwych w Europie, ich stanowisko w kwestii zrównoważonego łowiectwa oraz zaangażowanie w ochronę i promocję kulturowego dziedzictwa łowiectwa.

Kampania FACE "Sign for Hunting" stanowi mocne wezwanie do głównych instytucji europejskich, aby poprawiły współpracę z myśliwymi na rzecz ochrony przyrody i przyszłości łowiectwa. Inicjatywa obejmuje dziewięć punktów, które skupiają się na koniecznych zmianach w kluczowych obszarach łowieckich oraz ochrony różnorodności biologicznej w Europie. Jednym z najważniejszych wniosków jest potrzeba odtwarzania przyrody w sposób korzystny dla ekosystemów i siedlisk, zwłaszcza obszarów podmokłych i pól uprawnych.

Kampania "SignforHunting" nie tylko pokazuje jedność i determinację społeczności łowieckiej w Europie, ale także podkreśla wspólne zaangażowanie w odbudowę i ochronę przyrody - co jest głównym celem tej inicjatywy. Federacja Stowarzyszeń na rzecz Łowiectwa i Ochrony Przyrody liczy na to, że Parlament Europejski przyjmie mocne stanowisko, przypominając politykom, że myśliwi są aktywnymi uczestnikami procesów ochrony i odbudowy środowiska.

Jakie znaczenie ma myślistwo dla rolnictwa?

Myśliwi wspierają rolników w ochronie upraw przed zwierzyną, która może je zniszczyć. Przez monitorowanie i odstrzał zwierząt szkodników, myśliwi przyczyniają się do zabezpieczenia plonów. Ponadto, w przypadku pasiek, myśliwi mogą pomagać w ochronie pszczół przed drapieżnikami, co ma istotne znaczenie dla produkcji miodu i zapylania roślin.

Niektóre zwierzęta łowne, takie jak dziki, mogą być nosicielami chorób, które mogą zagrażać zdrowiu zwierząt hodowlanych. Poprzez regulowane polowania, myśliwi kontrolują populację dzików, minimalizując ryzyko przenoszenia się chorób na zwierzęta gospodarskie. W ten sposób, myślistwo przyczynia się do zapobiegania epidemii i utrzymania zdrowia stad hodowlanych.