Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Od 3 kwietnia ruszył program dopłat, a zgłoszeń tylko ponad tysiąc. Do zgarnięcia nawet 10 tys. zł
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 17.04.2023 12:36

Od 3 kwietnia ruszył program dopłat, a zgłoszeń tylko ponad tysiąc. Do zgarnięcia nawet 10 tys. zł

pieniądze na stole
biznesinfo

Od 3 kwietnia 2023 r. koła gospodyń wiejskich mają szansę ubiegania się o środki finansowe na realizację swojej działalności statutowej. W tegorocznym naborze wprowadzono kilka zmian, m.in. podniesiono stawki dofinansowania.

Nowe zasady ubiegania się o wsparcie dla kół gospodyń wiejskich

Koła gospodyń wiejskich, które chcą ubiegać się o przyznanie wsparcia finansowego od państwa, muszą być wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Obecnie w rejestrze znajduje się ponad 12 tys. takich organizacji. Od 2023 roku organizacje, które nie mają jeszcze nadanego numeru identyfikacyjnego, muszą go uzyskać przed ubieganiem się o wsparcie. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek w biurze powiatowym ARiMR.

Koła, które już wcześniej otrzymały dofinansowanie, nie muszą ponownie ubiegać się o numer identyfikacyjny, gdyż został im nadany automatycznie przed zatwierdzeniem sprawozdania. Koła gospodyń wiejskich muszą również upewnić się, że w ewidencji producentów znajduje się ich aktualny numer konta bankowego. Pozostałe warunki przyznawania pomocy nie uległy zmianie.

Budżet i wysokość dofinansowania

Tegoroczny budżet na wsparcie kół gospodyń wiejskich wynosi 120 mln zł, co jest wyższą kwotą niż w poprzednich latach. Wysokość dofinansowania danego koła zależy od liczby jego członków i wynosi maksymalnie:

  • 8 tys. zł – dla kół liczących do 30 osób,
  • 9 tys. zł – dla kół mających od 31 do 75 członków,
  • 10 tys. zł – dla kół z większą liczbą członków.

Ze względu na możliwość wyczerpania puli środków, warto jak najszybciej zgłosić się do biura powiatowego ARiMR z dokumentami. Jak informuje ARiMR, do 7 kwietnia 2023 roku złożono już 1630 wniosków, a ostatni dzień naboru to 30 września 2023 roku.
Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich można składać w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na siedzibę koła. Można to zrobić osobiście, przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP, skorzystać z usługi mObywatel na stronie gov.pl lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Na co przyznawane są środki

Gospodynie wiejskie, które otrzymają dofinansowanie, mogą je wykorzystać na działalność społeczno-wychowawczą, oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach, a także na wszechstronny rozwój obszarów wiejskich. Innymi istotnymi celami, na które można przeznaczyć fundusze, są rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi.

Dodatkowo, otrzymane środki mogą posłużyć do rozwoju regionalnej kultury ludowej, wspierania współpracy i wdrażania racjonalnych metod gospodarowania. W przeszłości, najczęściej wykorzystywano otrzymane fundusze na zakup biletów na wyjazdy kulturalne czy też wyposażenie wiejskich świetlic.

Tagi: Dotacje