RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Przekazano już 57,7 mln zł kołom gospodyń wiejskich. ARiMR zachęca do składania wniosków
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 03.05.2023 11:00

Przekazano już 57,7 mln zł kołom gospodyń wiejskich. ARiMR zachęca do składania wniosków

None
biznesinfo.pl

W 2023 roku pojawia się kilka nowości w programie wsparcia dla kół gospodyń wiejskich. Placówki ARiMR przyjmują wnioski o przyznanie środków finansowych na działalność statutową dla tych organizacji. W dotychczasowym naborze wpłynęło blisko 6,8 tys. wniosków o takie wsparcie na kwotę 57,71 mln zł. 

6,8 tys. wniosków o wsparcie na kwotę 57,71 mln zł

W tegorocznym naborze na przyznanie środków finansowych dla kół gospodyń wiejskich pojawia się kilka nowości, a także wyższe stawki dofinansowania. Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dotychczas złożono blisko 6,8 tys. wniosków o wsparcie na kwotę 57,71 mln zł. 

Warto jednak pamiętać, że tym roku koła, które nie mają nadanego numeru identyfikacyjnego, muszą go uzyskać, zanim złożą wniosek o wsparcie finansowe. Po raz kolejny środki pochodzą ze środków krajowych, a budżet wynosi 120 mln zł. 

Aktywność kół gospodyń wiejskich

Gospodynie wiejskie, które należą do związku, mogą wykorzystać otrzymane fundusze na różne cele, takie jak rozwój społeczny i kulturalny w lokalnych społecznościach, rozwój przedsiębiorczości kobiet, ulepszanie warunków życia i pracy na wsi, rozwijanie regionalnej kultury ludowej oraz wprowadzanie racjonalnych metod gospodarowania. Jak informuje ARiMR, dotychczas fundusze najczęściej były wykorzystywane na cele związane z kulturą oraz wyposażenie wiejskich świetlic.

Numer identyfikacyjny konieczny dla koła, które nie otrzymało go wcześniej

Od tego roku koła gospodyń wiejskich, które nie mają nadanego numeru identyfikacyjnego, są zobowiązane do jego uzyskania przed ubieganiem się o wsparcie. Wymóg ten nie dotyczy jednak kół, które przynajmniej raz skorzystały z dofinansowania, a numer identyfikacyjny został im nadany przed zatwierdzeniem sprawozdania. 

W związku z tym, że przyznane w 2023 roku środki będą przekazywane na rachunki umieszczone w ewidencji producentów, należy upewnić się, że znajduje się w niej aktualny numer konta bankowego koła.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich należy składać do 30 września 2023 roku.