Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Zwierzęta > Rewolucja dotycząca szacowania i zgłaszania strat. Chodzi o szkody łowieckie
Iwona Stachurska
Iwona Stachurska 11.01.2024 21:35

Rewolucja dotycząca szacowania i zgłaszania strat. Chodzi o szkody łowieckie

dzika świnia
Pixabay/izafi

W dniu 4 stycznia 2024r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska z prośbą o zmianę dotychczasowych przepisów czynności odszkodowawczych za wyrządzone szkody łowieckie. Rolnicy chcą rozwiązania problemu za pomocą specjalnej aplikacji?
 

Powolny proces w praktyce kół łowieckich

Obecny system rozwiązać prawnych, dotyczący szkół łowieckich kuleje. Rolnik zgłaszając szkodę do koła łowieckiego ma dwie możliwości : drogą telefoniczną lub składając oficjalne pismo. Druga metoda jest o tyle gorsza, bo wydłuża czas oczekiwania na odpowiedź drugiej strony. Dlatego Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił o zmianę przepisów dotyczących zgłaszania, szacowania oraz wypłacania odszkodowań zadośćuczynienia za spowodowane szkody łowieckie. Częste zmiany rozporządzeń dotyczące szkód łowieckich powodują napięcia na linii rolnik-myśliwy. Rolnik z reguły bardzo długo czeka na oszacowanie szkód przez myśliwych a także wypłatę rekompensaty z tego tytułu. Rolnicy skarżą się, że wiele kół łowieckich przeciąga w czasie procedury. Właśnie dlatego KRIR wystosowało prośbę o rozważenie wprowadzenia funduszu gwarancyjnego, którego finanse pokryje w całości budżet państwa oraz koła łowieckie. 

Powołano nowego prezesa ARiMR. Czeka go nie lada wyzwanie

Rolnicy chcą nowoczesnych rozwiązań

Długi czas oczekiwania na oszacowanie szkód jest ogromnie frustrujący dla rolników. Niestety proces ten musi się odbyć poprzez zgłoszenie telefoniczne do koła łowieckiego lub wystosowania pisma drogą pocztową. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych występuje z propozycją wprowadzenia ogólnopolskiego portalu internetowego, który byłby rozwiązaniem wszystkich problemów. 
"Rolnik, zgłaszając szkodę na takim portalu, powinien wybrać województwo, powiat, gminę, miejscowość oraz numer działki, na której wystąpiła szkoda, oraz określić rodzaj szkody. Podawałby również swoje dane kontaktowe. Po zatwierdzeniu takiego zgłoszenia informacja o szkodzie powinna automatycznie trafić na skrzynkę odbiorczą koła łowieckiego, będącego dzierżawcą danego obwodu łowieckiego lub, w przypadku terenów nieprzydzielonych do obwodów łowieckich, na skrzynkę odbiorczą właściwego terytorialnie Zarządu Województwa" – czytamy pismo wystosowane przez KRIR na portalu "topagrar.pl". 
Według KRIR taki portal internetowy miałby przyspieszyć znacznie zgłaszanie szkód oraz uprościłby niezbędne procedury, co istotne, pozwoliłby wykluczyć sytuacje, w których koła łowieckie miałyby unikać przyjmowania zgłoszeń. Portal jest o tyle dogodnym rozwiązaniem dla rolnika, bo po pierwsze: nie będzie musiał znać adresów kół łowieckich, które posiadają obwody łowieckie na jego działkach, a po drugie: rolnik nie ponosiłby żadnych kosztów przesyłki dokumentów, co ma miejsce obecnie poprzez drogę pocztową. Zgłoszenie drogą internetową wyeliminuje nieodbieranie poczty oraz nieprzyjmowanie zgłoszeń kół łowieckich. 

Kiedy zgłoszenie rolnika nie będzie respektowane?

Jak się okazało, 6 grudnia Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, który może być rozstrzygający w sprawie braku wypłat odszkodowań rolnikom za skody spowodowane działaniem dzikiej zwierzyny. 
"TK uznał, że przepisy uzależniające wypłatę odszkodowania za szkody w uprawach wyrządzonych przez dziki, łosie, sarny i daniele od przekroczenia minimalnego progu strat oraz zebrania upraw w określonym terminie są zgodne z konstytucją. Pierwsza z tych norm stanowi, że odszkodowanie nie przysługuje posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie zebrali ich w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie (określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały). Z kolei zgodnie z pkt 4 nie wypłaca się odszkodowania, jeśli szkody nie przekraczają 100 kg żyta na 1 ha uprawy"- czytamy na portalu “ serwisy.gazetaprawna.pl”

Tagi: Zwierzęta