Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Rolnictwo ekologiczne w Polsce. Jakie korzyści daje certyfikowane gospodarstwo ekologiczne?
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 17.04.2023 20:20

Rolnictwo ekologiczne w Polsce. Jakie korzyści daje certyfikowane gospodarstwo ekologiczne?

zboże
https://unsplash.com/photos/li9JfUHQfOY

Rolnictwo ekologiczne zyskuje coraz większe uznanie w Polsce. Wiele gospodarstw decyduje się na specjalną certyfikację, aby móc prowadzić działalność w sposób zrównoważony i zgodny z naturą. Czy warto jednak inwestować w ten trend? Jakie korzyści płyną z prowadzenia gospodarstwa ekologicznego? W artykule postaramy się przybliżyć zagadnienie rolnictwa ekologicznego oraz omówić podstawowe możliwości i korzyści wynikające z certyfikacji.

Czym jest rolnictwo ekologiczne?

Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania oparty na zasadach zrównoważonego rozwoju. Obejmuje ono nie tylko ochronę środowiska, ale także dbałość o dobrostan zwierząt oraz zaspokajanie potrzeb bytowych rolników. W praktyce gospodarstwa ekologiczne wykorzystują metody uprawy i hodowli niewielkoobszarowych, minimalizują użycie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, a także stosują zrównoważony model produkcji, który przyczynia się do zachowania różnorodności biologicznej oraz ochrony gleby.

Proces certyfikacji gospodarstw ekologicznych

Aby gospodarstwo mogło funkcjonować jako ekologiczne, musi przejść proces certyfikacji. Polega on na spełnieniu określonych wymogów, a także poddaniu się regularnym kontrolom. W Polsce, certyfikację gospodarstw ekologicznych przeprowadza kilka organizacji, które są akredytowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces certyfikacji zwykle trwa kilka lat i obejmuje okres przejściowy, w którym gospodarstwo musi dostosować się do wymogów ekologicznych oraz okres kontroli, podczas którego odbywają się wizytacje kontrolne.

Korzyści płynące z certyfikacji gospodarstw ekologicznych

Pierwszym benefitem wynikającym z prowadzenia certyfikowanego ekologicznego gospodarstwa jest dostęp do dodatkowych dotacji i premii. Gospodarstwa ekologiczne mają dostęp do specjalnych środków finansowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Są one przeznaczone na wsparcie procesu konwersji, a także na inwestycje związane z rolnictwem ekologicznym. Dodatkowo gospodarstwa ekologiczne mogą korzystać z premii za prowadzenie ekologicznego trybu produkcji.

Drugą korzyścią płynącą z posiadania gospodarstwa ekologicznego jest większa wartość produktów wobec tych, które są produkowane w gospodarstwach nieeokologicznych. Produkty pochodzące z gospodarstw ekologicznych cieszą się coraz większym zainteresowaniem konsumentów, co przekłada się na wyższe ceny oraz lepszą pozycję na rynku. Konsumenci są coraz bardziej świadomi wartości zdrowotnych i ekologicznych żywności, co sprawia, że chętnie wybierają produkty z certyfikatem ekologicznym.

Trzecia korzyść dotyczy możliwości ochrony środowiska i dbałości zrównoważony rozwój działalności gospodarczej. Prowadzenie gospodarstwa ekologicznego przyczynia się do ochrony środowiska, zachowania różnorodności biologicznej oraz utrzymania jakości gleby i wód. Ponadto, rolnictwo ekologiczne wspiera zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, poprawiając warunki życia lokalnych społeczności.

Rolnictwo ekologiczne w Polsce rozwija się dynamicznie, a liczba gospodarstw decydujących się na certyfikację stale rośnie. Chociaż proces certyfikacji wymaga czasu i zaangażowania, korzyści płynące z prowadzenia gospodarstwa ekologicznego są nie do przecenienia. Dostęp do dotacji i premii, lepsza pozycja na rynku oraz dbałość o środowisko i zrównoważony rozwój to tylko niektóre z nich. Warto więc rozważyć konwersję na gospodarstwo ekologiczne, by móc cieszyć się owocami tej inwestycji w przyszłości.