Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Stawka podatku rolnego w 2024 r. GUS podał ważny komunikat
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 24.10.2023 21:00

Stawka podatku rolnego w 2024 r. GUS podał ważny komunikat

warzywa
unsplash.com

Główny Urząd Statystyczny podał do publicznej wiadomości wskaźnik decydujący o stawce podatku rolnego na nadchodzący rok podatkowy. Informacje te, opublikowane w Monitorze Polskim przez prezesa GUS, dotyczą średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów, stanowiącej podstawę dla obliczeń podatkowych na rok 2024.

Podstawa podatku: 89,63 zł za 1 dt żyta

Zgodnie z ogłoszonym komunikatem, średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 89,63 zł za 1 dt. Ten wskaźnik będzie kluczowy przy ustalaniu stawki podatku rolnego na przyszły rok. Rada gminy ma jednak prawo do modyfikacji tej wartości, co wpływa na ostateczną wysokość podatku.

Średnia cena, po jakiej skupowano żyto, uwzględniająca 11 kwartałów przed rokiem podatkowym 2023, kształtowała się z kolei na poziomie 74,05 zł za 1 dt. W poprzednim okresie, obejmującym rok podatkowy 2022, cena ta wyniosła 61,48 zł za 1 dt.

Wstępna stawka podatku rolnego na 2024 rok

Wynikająca z obliczeń stawka podatku rolnego na 2024 r. będzie wynosić 224,075 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych, co odpowiada równowartości 2,5q żyta. W przypadku gruntów pozostałych, stawka wyniesie 448,15 zł za 1 ha, co jest równowartością 5q żyta. Warto zauważyć, że stawka podatku rolnego nie podlega zaokrągleniu, natomiast kwota podatku jest zaokrąglana do pełnych złotych.

Znaczenie rady gminy w finalnej stawce podatku rolnego na 2024 rok

Na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym, rada gminy posiada prerogatywę obniżenia ceny skupu żyta, która stanowi podstawę do obliczenia podatku rolnego. Wartość 89,63 zł za 1 dt nie jest więc ostateczna, a lokalna władza może dostosować ją według własnych kryteriów. Uchwała rady gminy determinuje końcową stawkę podatku rolnego, obejmującą zarówno grunty gospodarstw rolnych, jak i pozostałe.

 

 

 

źródło: GUS, 

Tagi: GUS