Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś

Gus

Główny Urząd Statystyczny (GUS) – urząd centralny administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego.

ziemia rolna
12.02.2024 13:21 Ceny ziemi rolnej w 2024. GUS podał najnowsze dane

Sprawdzanie cen gruntów rolnych jest często istotną kwestią dla każdego rolnika, któremu zależy na sprzedaży lub na zakupie dodatkowych gruntów pod uprawę. Uwarunkowanie cen zależne jest głównie od lokalizacji, klasy gleby czy powierzchni danego gruntu. Agencja Rolna udostępniła dane dotyczące cen zakupu/sprzedaży użytków rolnych. 

bela siana/kalkulatorowe obliczenia
30.01.2024 13:13 Dochód z hektara przeliczeniowego podwyższony. Rolnicy wystosowali żądania

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra rolnictwa z wnioskiem o zmianę wyliczania dochodu z hektara przeliczeniowego. GUS podniósł w ubiegłym roku wskaźnik przeciętnego dochodu o ponad 2 tysiące. Wielu rolnikom nie przysługuje otrzymywane świadczenie rodzinne na dziecko. 

pieniądze
22.11.2023 18:07 Podatek rolny wzrośnie o 21 proc. Złych wiadomości jest więcej

Zgodnie z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego, gospodarze rolni mają się przygotować na znaczny wzrost podatku rolnego na przyszły rok. Procentowy skok sięga niemal 21 proc., co niewątpliwie wpłynie na koszty produkcji żywności i cenę produktów rolniczych.

warzywa
24.10.2023 21:43 GUS: w rok ceny podstawowych produktów rolnych w skupach spadły o 18,2 proc.

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące cen skupu podstawowych produktów rolnych, ujawniając znaczący spadek o 18,2 proc. w skali roku. Raport obejmuje wrzesień 2023 roku, prezentując jednocześnie niewielki wzrost cen o 0,2 proc. w porównaniu z sierpniem tego samego roku.

warzywa
24.10.2023 21:00 Stawka podatku rolnego w 2024 r. GUS podał ważny komunikat

Główny Urząd Statystyczny podał do publicznej wiadomości wskaźnik decydujący o stawce podatku rolnego na nadchodzący rok podatkowy. Informacje te, opublikowane w Monitorze Polskim przez prezesa GUS, dotyczą średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów, stanowiącej podstawę dla obliczeń podatkowych na rok 2024.

krowa na pastwisku
23.10.2023 17:20 Ceny mleka. Niespodziewany zwrot akcji

Ostatnie miesiące nie były łaskawe dla polskiego rynku mleczarskiego, ale nadeszły zmiany, które mogą odwrócić niekorzystny trend. Główne Urząd Statystyczny prezentuje dane, z których wynika, że sytuacja zaczyna się poprawiać. Po długim okresie niepewności producenci mleka wreszcie mogą odetchnąć z ulgą – ceny mleka zaczynają rosnąć.

Marcin Jóżwiak/Pixabay pole
03.10.2023 10:08 Pesymizm wśród rolników. Nowe dane GUS

Zmiany jakie miały miejsce w I półroczu 2023 r., jak i bieżąca sytuacja gospodarstw rolnych (tj. na czerwiec 2023 r.), w ocenie rolników kształtowały się niekorzystnie i zdecydowanie gorzej niż w  poprzednim półroczu. Jak podaje GUS, za to prognozy na II półrocze 2023 r. są już mniej pesymistyczne niż te, w poprzedniej edycji badania.

osoba z pieniędzmi w rękach
01.10.2023 11:11 Inflacja spada. Czy są jednak powody do radości?

Po sierpniowym szoku, wskaźnik inflacji w Polsce zanotował spadek, wynosząc we wrześniu 8,2 proc. Choć niższy niż w poprzednim miesiącu, nadal jest to poziom daleki od oczekiwań, wykraczający daleko poza cel Narodowego Banku Polskiego. Nowe dane Głównego Urzędu Statystycznego rzucają światło na kierunek cen, szczególnie w sektorach żywności i energii. Choć paliwa zanotowały obniżkę, eksperci zastanawiają się, czy to jedynie chwilowy spadek czy sygnał trwającej poprawy sytuacji gospodarczej w kraju.

wioska
26.09.2023 13:26 Polacy ciągną na wieś. Nowe dane GUS

Z roku na rok tereny wiejskie zyskują na coraz to większej popularności. Gro osób pragnie odetchnąć od miejskiego pędu i znaleźć spokój właśnie na wsi. Jednak nierzadko okazuje, że wyobrażenia o wiejskim życiu nie pokrywają się z rzeczywistością.

Rolnik trzymający wiadro z jabłkami
04.08.2023 14:00 Ceny jabłek w skupach idą w dół. Czy mamy się czego obawiać?

Spadające z drzew jabłka, to nie niestety nie jedyne spadki obserwowane w kwestii tych owoców. Eksperci informują o obniżkach cen w skupach oraz zmniejszeniu światowej produkcji jabłek. 

Pieniądze
02.08.2023 14:00 Niższe ceny żywności w lipcu spowodowały spadek inflacji?

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne dane dotyczące cen towarów i usług konsumpcyjnych za luty 2023 r. Eksperci szacują, że zarejestrowana deflacja jest wynikiem niższych niż w czerwcu cen żywności. 

mężczyźni w bryczce
30.07.2023 15:00 GUS: mężczyźni z miast żyją dłużej niż mężczyźni na wsi

Według najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), długość życia w Polsce systematycznie wzrasta. Jednak różnice w długości życia między mężczyznami zamieszkującymi miasta a tymi mieszkającymi na wsi pozostają nadal widoczne.

Warzywa
21.06.2023 14:00 Spadek cen podstawowych produktów rolnych – maj 2023 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport cen skupu podstawowych produktów rolnych za maj 2023 roku. Jak kształtował się rynek w tym okresie? 

świnia
17.06.2023 15:53 GUS bada rolnictwo. Trzoda chlewna pod lupą

Do 14 sierpnia 2023 roku Główny Urząd Statystyczny (GUS) prowadzi dwa badania: Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego oraz Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych. Udział w tych badaniach daje rolnikom i innym osobom zaangażowanym w produkcję żywności możliwość przyczynienia się do kompleksowej analizy i dalszego rozwoju sektora rolniczego w kraju.

krowa
26.05.2023 11:00 Spadek pogłowia krów w UE o 1 proc. Powód jest jeden

Według analiz przeprowadzonych w najnowszych Agro Nawigatorze, dalsze spadki cen mleka są bardzo prawdopodobne. Według szacunków przeciętna cena skupu mleka w Polsce w 2023 roku zmniejszy się o 10-15 proc. rok do roku.

gus dochód
19.03.2022 02:43 GUS: podano wysokość średniego dochodu z jednego hektara za ubiegły rok

Wedle informacji przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny, średni dochód z jednego hektara przeliczeniowego w 2020 roku wyniósł 3 819 złotych. Warto dodać, że zgodnie z danymi przekazywanymi przez GUS przeciętny dochód zazwyczaj osiąga co sezon wyższy poziom - w 2019 roku wynosił on 3 244 złote. Wspomniane kwoty przekazane przez Główny Urząd Statystyczny są podane w wartości brutto. GUS: znamy średni dochód z jednego hektara przeliczeniowegoGłówny Urząd Statystyczny co roku informuje o średniej wartości brutto dochodu rolników z jednego hektara przeliczeniowego - informacje te z pewnością dają szerszy obraz kierunku rozwoju polskiej wsi, choć z drugiej strony trzeba przyznać, że wyliczanie średniej nie jest z pewnością najdoskonalszą metodą statystyczną. Pracownicy GUS przygotowali podsumowanie ostatniego pełnego roku w gospodarstwach indywidualnych - w 2020 roku przeciętny dochód wynosił 3 819 złotych brutto. W 2019 roku kwota ta osiągnęła wartość 3 244 złotych, w 2018 - 2 715 złotych, w 2017 - 3 399 złotych, 2016 - 2 577 złotych, w 2015 - 1 975 złotych, w 2014 - 2 506 złotych. Między poszczególnymi latami widać niekiedy dość spore różnice wartości brutto (jak np. w przypadku roku 2015 i 2017), lecz z szerokiej perspektywy widać wzrost przeciętnych dochodów rolników indywidualnych w przeliczeniu na hektar gruntów rolnych.

GUS - rolnictwo
19.03.2022 02:38 GUS: zwiększa się liczba osób pracujących, także w rolnictwie

- W IV kwartale 2020 r. populacja pracujących w wieku 15 lat i więcej liczyła 16555 tys. i zwiększyła się względem poprzedniego kwartału, jak i w porównaniu z IV kwartałem 2019 r. odpowiednio o 43 tys., tj. o 0,3% i o 88 tys., tj. 0,5% - informuje Główny Urząd Statystyczny. W zestawieniu IV i III kwartału ubiegłego roku więcej osób pracowało:w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej - więcej o 38 tysięcy, działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej - więcej o 36 tysięcy, rolnictwie indywidualnym - więcej o 26 tysięcy.

GUS spis rolny
19.03.2022 02:35 190 tys. gospodarstw mniej. Dane GUS pokazują prawdę o polskiej wsi

Z drugiej strony odnotowano wzrost średniej powierzchni gospodarstw rolnych o 13% wobec danych sprzed dziesięciu lat. Wstępne wyniki GUS mówią również m.in. o powierzchni gruntów rolnych w Polsce, powierzchni zasiewów i pogłowiu zwierząt gospodarskich.Spadająca liczba gospodarstw przy wzroście ich powierzchniJak przekazuje GUS, ostatnie lata w Polsce pokazują wyraźną tendencję na polskiej wsi: liczba gospodarstw maleje, natomiast ich powierzchnia - wzrasta. Jest to jednoznaczny sygnał mówiący o tym, że udział niewielkich gospodarstw w naszym kraju staje się coraz słabszy. O 16% spadła liczba gospodarstw o powierzchni do 15 hektarów gruntów użytkowych. Nieznacznie zmniejszyła się liczebność gospodarstw, w których grunty użytkowe przekraczały 15 hektarów - o 6%. Średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie wzrosła zatem o 13%. W 2010 roku wynosiła 9,8 hektara, podczas gdy wyniki ostatniego Powszechnego Spisu Rolnego wskazują na 11,1 hektara. Zapraszamy do obejrzenia naszego najnowszego materiału wideo: [EMBED-8]Jak ocenia Główny Urząd Statystyczny, struktura gospodarstw w Polsce uległa poprawie. Co to oznacza w praktyce? Odnotowano, iż w 2020 roku udział małych gospodarstw (do 5 hektarów gruntów użytkowych) spadł o 1,5% wobec danych z 2010 roku i wyniósł 52,5%. W tym samym czasie wzrosła liczba gospodarstw o powierzchni większej niż 15 hektarów o 2,8% (z poziomu 13% w 2010 roku do 15,8% w 2020 roku).

Spis Powszechny - GUS
19.03.2022 02:33 Zostały dwa dni. 1 kwietnia rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku potrwa od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Wzięcie udziału jest obowiązkowe dla osób fizycznych, które na stałe, bądź tymczasowo przebywają w Polsce, osoby, które nie mają miejsca zamieszkania oraz budynki. Wzięcie udziału w spisie będzie możliwe przez internet (samospis). - Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu: urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej, urzędy wojewódzkie, urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne - można przeczytać na oficjalnej stronie spisu. Do osób, które nie spiszą się przez internet, czy za pośrednictwem infolinii, zatelefonują rachmistrzowie.

GUS - wstępne dane Spisu Rolnego
19.03.2022 02:33 Gospodarstw rolnych w Polsce coraz mniej. Statystyka jest nieubłagana

- Obserwowany spadek liczby gospodarstw rolnych, przy nieznacznym spadku powierzchni użytków rolnych, znalazł swoje odzwierciedlenie we wzroście średniej powierzchni użytków rolnych (UR) przypadającej na 1 gospodarstwo rolne o ok. 13%, tj. z 9,8 ha w 2010 r. do 11,1 haw 2020 r. - można przeczytać w opracowaniu wstępnych danych. Jak wynika ze wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego, w polskim rolnictwie zachodzą dynamiczne zmiany. Jak wskazuje GUS, widać coraz większą i silniejszą specjalizację gospodarstw. Chociaż maleje liczba gospodarstw, utrzymuje się powierzchnia użytków rolnych w kraju. - Należy podkreślić, że struktura polskich gospodarstw rolnych jest ciągle rozdrobniona, występuje bardzo znaczący odsetek gospodarstw małych, które nie produkują na rynek. Można jednak zauważyć, że duże i wyspecjalizowane jednostki dominują w wielu kategoriach produkcji rolnej (np. w produkcji zwierzęcej) - pojawiło się w podsumowaniu wstępnych danych GUS. Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo: [EMBED-5]