ue
unsplash.com / fot. Scott Graham
Autor Magdalena Więckowska - 31 Stycznia 2021

Kupujesz nawozy? Od 1 lutego wchodzi nowe rozporządzenie UE

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej od 1 lutego 2021 roku wchodzą w życie nowe zasady wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych. Jak się okazuje, sprawa ma wiele wspólnego z rolnikami - a zwłaszcza z nawozami z azotanem amonu.

W przypadku zakupienia nawozów z azotanem amonu o stężeniu wyższym niż 16% rolnik będzie zobowiązany do wypełnienia specjalnego oświadczenia, w którym będzie musiał podać, w jakim celu potrzebna jest mu zakupiona substancja.

UE a materiały wybuchowe na wsi

Materiały wybuchowe to dość mocne określenie i najprawdopodobniej żaden rolnik nie myśli z ten sposób o kupowanych przez siebie nawozach. Mimo to w kwestii substancji, które potencjalnie mogą być wykorzystane w takim celu UE zdecydowała się nałożyć pewne obowiązki.

Unia Europejska chce tym samym jeszcze lepiej zapobiegać nielegalnemu wytwarzaniu materiałów wybuchowych. Związek z tym mają akty terrorystyczne i inne działania na tle przestępczym.

Od 1 lutego, w przypadku gdy rolnik będzie chciał zakupić nawóz z azotanem amonu o stężeniu wyższym niż 16%, będzie musiał uzupełnić oświadczenie, podając swoje dane osobiste, a także wyjaśniając, w jakim celu będzie wykorzystywał produkt. Warto podkreślić, że tego typu nawozów nie wolno sprzedawać.

Puda w TVP o emeryturach rolniczych. Potwierdził ostatnie informacjePuda w TVP o emeryturach rolniczych. Potwierdził ostatnie informacjeCzytaj dalej

Wniosek o nawóz

Rolnik chcący kupić niektóre nawozy zawierające azot musi zatem złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na jego posiadanie przez organy krajowe. Rozporządzenie (UE) 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych podaje, iż:

Rozpatrując wniosek o wydanie pozwolenia, organy krajowe powinny uwzględnić:

  • zapotrzebowanie na dany prekursor materiałów wybuchowych oraz zgodność zamierzonego stosowania z prawem;
  • dostępność substancji alternatywnych o niższych stężeniach;
  • informacje na temat wnioskodawcy, w tym informacje dotyczące wcześniejszych wyroków skazujących;
  • bezpieczeństwo zaproponowanych rozwiązań w zakresie składowania.


Pozwolenie można otrzymać, lecz może zdarzyć się i tak, że będą z tym pewne problemy. W rozporządzeniu możemy znaleźć informację, że organy krajowe:

  • odmawiają wydania pozwolenia, jeżeli mają uzasadnione powody, by wątpić w to, że zamierzone stosowanie jest zgodne z prawem;
  • mogą ograniczyć ważność pozwolenia, a okres ważności nie może przekraczać trzech lat, oraz zawiesić lub cofnąć pozwolenie, jeżeli warunki, na jakich pozwolenie zostało wydane przestały być spełnione;
  • mogą zażądać od wnioskodawcy uiszczenia opłaty za wniosek o udzielenie pozwolenia.

Zmiany wchodzą w życie od 1 lutego 2021 roku.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

źródło: kalendarzrolnikow.pl

Następny artykuł