Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > 5 tys. zł na 1 ha. Rolnicy mogą składać wnioski o wsparcie finansowe
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 21.09.2023 13:22

5 tys. zł na 1 ha. Rolnicy mogą składać wnioski o wsparcie finansowe

banknoty polskie
Iberion.pl

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza możliwość składania wniosków o udzielenie pomocy dla producentów rolnych, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku tegorocznych przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu. Wsparcie finansowe wynosi 5000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, gdzie straty wyniosły co najmniej 70 proc. na obszarze tych upraw w 2023 roku.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Pomoc będzie udzielana producentom rolnym, których gospodarstwa rolnicze lub działy specjalne produkcji rolnej poniosły straty. Istnieją dwie formy pomocy, w zależności od wysokości strat:

  • Pomoc de minimis, gdy szkody wynoszą do 30 proc. średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat (bez uwzględnienia wartości najwyższej i najniższej).
  • Pomoc poza formułą de minimis, gdy szkody wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat (bez uwzględnienia wartości najwyższej i najniższej).

Ograniczenia i warunki pomocy

Wysokość pomocy zostanie ustalona jako iloczyn powierzchni upraw, na których wystąpiły szkody, oraz stawki pomocy. Kwota pomocy na jedno gospodarstwo nie może przekroczyć równowartości 15 tys. euro.

Rolnicy, którzy nie posiadają ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, zostaną obciążeni pomniejszeniem pomocy o 50 proc.

To doskonała okazja dla producentów rolnych, którzy ucierpieli z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby uzyskać wsparcie finansowe na odbudowę swoich upraw.

Termin składania wniosków do ARiMR

Producenci rolni mogą składać wnioski o pomoc w okresie od 5.10.2023 r. do 20.10.2023 r. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego.

 

 

źródło: ARiMR

Tagi: ARiMR