ARiMR - nabór
Arcaion/Pixabay
Autor Aneta Wasilewska - 26 Marca 2021

ARiMR: Zbliża się koniec naboru na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że wielkimi krokami zbliża się zakończenie naboru. O pomoc z Agencji na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej można ubiegać się jedynie do 29 marca bieżącego roku (włącznie). Zgodnie z danymi ARiMR w obecnym naborze, o pomoc ubiega się 1064 beneficjentów, na kwotę wsparcia 65 mln zł.

Pomoc na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej skierowana jest do dwóch grup beneficjentów.

  1. Rolnicy, zajmujący się chowem bądź hodowlą 50 stuk świni i więcej, którzy chcą wprowadzić inwestycje, chroniące gospodarstwo przez afrykańskim pomorem świń. Pomoc można przeznaczyć między innymi na ogrodzenie chlewni czy zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej.
  2. Spółki wodne, w których większość stanowią rolnicy, którzy posiadają grunty rolne. Pomoc można przeznaczyć na inwestycje w urządzenia, takie jak koparki czy ciągniki.

W przypadku pierwszej grupy rolnicy mogą ubiegać się o pomoc w wysokości do 100 tys. zł. (zwrot do 80 % kosztów kwalifikowanych). Natomiast w przypadku drugiej grupy wysokość wsparcia wynosi 1 mln zł (zwrot do 80 % kosztów kwalifikowanych).

Zanieczyszczenie rowu i niewłaściwe składowanie obornika. Straż miejska odwiedziła rolnikaZanieczyszczenie rowu i niewłaściwe składowanie obornika. Straż miejska odwiedziła rolnikaCzytaj dalej

Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo:

Szczegółowe informacje na temat wsparcia w ramach PROW 2014-2020 "Poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" znaleźć można na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa >tutaj<.

Było więcej czasu na złożenie wniosków

Pierwotnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji ogłosiła, że nabór wniosków na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej prowadzony będzie w terminie od 31 grudnia 2020 r. do 28 lutego bieżącego roku. Jednak termin uległ zmianie. Wnioski można składać do ARiMR do 29 marca bieżącego roku (włącznie). Dokumenty aplikacyjne znaleźć można >tutaj<.

Rolnicy wypełnione dokumenty składają w regionalnych i powiatowych oddziałach ARiMR (obecnie istnieje 16 oddziałów regionalnych i 314 biur powiatowych). Więcej na temat oddziałów regionalnych, a także dane kontaktowe do właściwych biur Agencji można znaleźć >tutaj<. Wnioski można umieszczać w specjalnie przygotowanych wrzutniach, nadać przesyłką rejestrowaną, ale także istnieje możliwość, przesłania ich za pomocą sieci, czyli w formie elektronicznej.

Poprzednie nabory ARiMR

To nie pierwszy nabór na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej, który Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Poprzednie prowadzono między innymi w terminach 19 marca - 17 kwietnia 2020 r., 8 października - 22 listopada 2019, 5 listopada - 4 grudnia 2018 r.

Zgodnie z danymi ARiMR na dzień 28.02.2021 roku, w ramach PROW 2014 - 2020 "Poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" w całym kraju złożono 6454 wniosków, z czego w przypadku 3879 zawarto umowy, a w 1538 przypadkach zrealizowano płatności. Najwięcej beneficjentów zamieszkuje województwa łódzkie (268), wielkopolskie (266) oraz kujawsko-pomorskie (217). Łącznie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła 101 771 750,52 zł.

Zapraszamy na Twittera Rolnik Info twitter.com/rolnikinfo

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: ARiMR

Następny artykuł