Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Wieś > Atrakcyjne nagrody pieniężne! Konkurs dla młodych mieszkańców wsi
Justyna Nachman
Justyna Nachman 07.09.2023 09:39

Atrakcyjne nagrody pieniężne! Konkurs dla młodych mieszkańców wsi

młody rolnik
Jed Owen/unsplash

Uważasz, że wieś to miejsce z perspektywami dla młodych? Chcesz pokazać zalety życia z dala od miejskiego zgiełku? Nagraj film promujący polską wieś i prześlij go na adres MRiRW. Najlepsze z przesłanych prac zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi

III ogólnopolski, amatorski konkurs filmowy „Świat się kręci wokół wsi”

Głównym celem konkursu jest ukazanie wsi jako miejsca z nowymi perspektywami do życia i rozwoju zawodowego, szczególnie dla ludzi młodych. Przekonanie społeczeństwa, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a zawód rolnika niesie za sobą nowe perspektywy. Ukazując przy tym, jak ważną gałęzią gospodarki jest samo rolnictwo, w którym efektywnie są wykorzystywane pomoce unijne i krajowe. 

Konkurs pomoże również zaprezentować samych rolników jako tych, którzy zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe kraju, starannie pielęgnują tradycję i dziedzictwo kulturowe polskiej wsi oraz skutecznie adaptują trendy zarówno w zakresie ekologii, jak i ochrony środowiska.

Nagrody w konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi

Najlepsze prace konkursowe zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi:

 • za zajęcie I miejsca – 7 000 zł brutto
 • za zajęcie II miejsca – 5 000 zł brutto
 • za zajęcie III miejsca – 3 000 zł brutto

Ponadto dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto oraz upominków rzeczowych, ufundowanych przez Partnerów Konkursu.

Zasady uczestnictwa w konkursie

Zgłoś chęć uczestnictwa w konkursie za pomocą formularza do 22 września 2023 r. Nagraj i prześlij swój film na adres MRiRW wskazany poniżej do 13 października 2023 r. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 30 roku życia

Konkurs krok po kroku 

Ministerstwo czeka na opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi. MRiRW na gov.pl udostępniło szczegółowe zasady konursu:

 1. Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu
 2. Pobierz, wypełnij czytelnie i podpisz formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem w nim zawartym. 
 3. Upewnij się, czy dane zostały wpisane czytelnie i poprawnie.
 4. Prześlij oryginał wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Departament Pomocy Technicznej; ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa; z dopiskiem na kopercie: „III Konkurs – Świat się kręci wokół wsi”
 5. Nagraj film. 
 6. Gdy otrzymamy Twój formularz zgłoszenia, wyślemy Ci link do chmury Organizatora
 7. Po otrzymaniu linku zapisz film w chmurze pod adresem https://chmura.minrol.gov.pl, w terminie do 13 października 2023 r. do godz. 23:59
 8. Na tym etapie przesyłasz nam tylko wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem w nim zawartym oraz zamieszczasz film w chmurze Organizatora
 9. Inne dokumenty prześlesz nam, jeżeli Twoje miejsce w rankingu będzie uprawniać do przyznania Ci nagrody lub wyróżnienia
 10. Wtedy poprosimy Cię o uzupełnienie dokumentów i wyznaczymy w tym celu odpowiedni termin na ich dostarczenie

Dokumenty potrzebne do uczestnictwa w konkursie

 1. Regulamin III Konkursu „Świat się kręci wokół wsi”. 
 2. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika wraz z oświadczeniem w nim zawartym. 

Dokumenty potrzebne po uzyskaniu wysokiego miejsca w rankingu, uprawniającego do uzyskania nagrody

 1. Oświadczenie osoby trzeciej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku. 
 2. Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych. 

Więcej szczegółów dotyczących konkursu „Świat się kręci wokół wsi” oraz wszystkie niezbędne dokumenty gotowe do pobrania są dostępne na rządowej stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na gov.pl

Źródło: gov.pl