Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Ponad 1,7 mld pomocy dla sprzedawców pszenicy i gryki. Ilu rolników już dostało pieniądze?
Justyna  Nachman
Justyna Nachman 06.09.2023 15:17

Ponad 1,7 mld pomocy dla sprzedawców pszenicy i gryki. Ilu rolników już dostało pieniądze?

Pieniądze PLN
Domena publiczna

Cały czas trwają wypłaty środków dla producentów rolnych, którzy ubiegali się o wsparcie w związku ze sprzedażą pszenicy lub gryki między 15 kwietnia a 15 lipca 2023 r. Nabór zakończył się 31 lipca, a już 4 sierpnia rozpoczęła się realizacja płatności. 

Kto mógł starać się o wsparcie?

O pomoc mogli się ubiegać wyłącznie producenci pszenicy lub gryki, którzy w 2022 roku złożyli wnioski o dopłaty bezpośrednie i wykazali uprawy pszenicy lub gryki (maksymalnie 300 ha), a ziarno sprzedali w okresie od 15 kwietnia do 15 lipca 2023 r. Co istotne, nabywcą musiał być podmiot uprawniony do skupu i przetwarzania zboża lub obrotu nim, a także podmiot kupujący ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą.

Ilu rolników dostało dopłaty?

Pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa codziennie dokładają wszelkich starań, by ponad 117,5 tys. złożonych wniosków było rozpatrywanych jak najszybciej. Od tego czasu już 92 tys. rolników otrzymało łącznie ponad 1,7 mld zł. w ramach przyznanej pomocy. 

Wypłacana pomoc pochodzi z budżetu krajowego, a pula środków przeznaczona na nią wynosi 2 mld zł. Jeżeli natomiast okaże się, że będzie ona niewystarczająca, pula środków zostanie zwiększona, by wszyscy, którzy spełniają warunki, otrzymali wsparcie.

Wysokość otrzymanego wsparcia

Otrzymywane kwoty są bardzo zróżnicowane. W przypadku pszenicy istotny jest termin sprzedaży zboża, a w przypadku gryki, pod uwagę brane jest również województwo, w którym znajduje się gospodarstwo osoby ubiegającej się o wsparcie. 

Stawki dofinansowania podane na rządowej stronie internetowej ARiMR to: 

  • 2 200 zł/ha pszenicy – w przypadku jej sprzedaży między 15 kwietnia a 14 maja 2023 r.; 
  • 3 025 zł/ha pszenicy – w przypadku jej sprzedaży między 15 maja a 15 lipca 2023 r.; 
  • 875 zł/ha gryki – w przypadku upraw położonych w województwach lubelskim i podkarpackim
  • 805 zł/ha gryki – w przypadku upraw położonych w województwach małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim
  • 700 zł/ha gryki – w przypadku upraw położonych w pozostałych województwach.

Limity przyznawanej pomocy

Otrzymywana pomoc finansowa nie może przekroczyć: 

  • iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy lub gryki, do której producent rolny otrzymał dopłaty bezpośrednie za 2022 r. (jednak nie więcej niż 300 ha); przy czym powierzchnia ta będzie pomniejszona o tę, do której rolnik otrzymał wsparcie w ramach wcześniejszego naboru wniosków, który zakończył się 30 czerwca; 
  • iloczynu stawki pomocy oraz powierzchni upraw. Powierzchnię tę oblicza się jako iloraz liczby ton pszenicy lub gryki wynikającej z załączonych faktur i współczynnika 5,5 (w przypadku pszenicy) lub 1,6 (w przypadku gryki).

Gdy o wsparcie ubiegają się rolne spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie rolników, należy pamiętać o wymogu przejścia przez nie w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie specjalnego badania, o którym mówi Prawo spółdzielcze. W przypadku tych organizacji limit dofinansowania obliczany jest jako iloczyn liczby jej członków i 300 ha. 

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy dla producentów rolnych, którzy ubiegali się o wsparcie w związku ze sprzedażą pszenicy lub gryki między 15 kwietnia a 15 lipca 2023 r, znajdują się na oficjalnej stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na gov.pl 

Źródło: gov.pl