Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Co trzeba zrobić, żeby zostać rolnikiem? Jasna odpowiedź KOWR
Justyna  Nachman
Justyna Nachman 08.09.2023 12:30

Co trzeba zrobić, żeby zostać rolnikiem? Jasna odpowiedź KOWR

Wieś
Clark Young/unsplash

Czy przepisanie gospodarstwa na dzieci sprawi, że będą oni rolnikami z prawem do kupna nieruchomości rolnych? Jakie warunki trzeba spełniać, żeby stać się pełnoprawnym rolnikiem? Na te i wiele innych pytań odpowiada KOWR.

Gospodarstwo rolne po rodzicu, czy jestem rolnikiem?

Jak podaje portal strefaagro.pl: aby spełnić kryteria Rolnika Indywidualnego, należy prowadzić działalność rolniczą w przejętym gospodarstwie od co najmniej 5 lat oraz być zameldowanym przez co najmniej 5 lat na terenie gminy, w której są położone grunty wchodzące w skład prowadzonego gospodarstwa. Kryteria te jasno określa Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego art. 6. [Rolnik indywidualny]

Kim jest rolnik indywidualny?

Według art. 6. Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem (lub też użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem czy też dzierżawcą) nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha.

Osoba ta powinna posiadać kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat mieszkać w gminie, na której obszarze jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Przez ten okres ww. osoba powinna osobiście prowadzić to gospodarstwo.

Kwalifikacje i kryteria rolnika indywidualnego

Osoba fizyczna, chcąca spełnić kryteria Rolnika Indywidualnego powinna osobiście prowadzić gospodarstwo rolne tzn. pracować w ww. gospodarstwie oraz podejmować w nim wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej

Osoba fizyczna, chcąca spełnić kryteria Rolnika Indywidualnego powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje rolnicze, tzn. m.in. zdobyć wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie branżowe lub wyższe. 

Kierunkami studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego, są: rolnictwo; ogrodnictwo; weterynaria; technika rolnicza i leśna; zootechnika; architektura krajobrazu i rybactwo. - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą

Kwalifikacje rolnicze posiadają również osoby, które uzyskały: 

tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie;

wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie;

wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.

Staż pracy w rolnictwie

Za staż pracy, o którym mowa w tekście powyżej uznaje się okres, w którym dana osoba fizyczna: 

podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników;

prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy;

była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej;

wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej;

odbyła staż obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. 

Więcej szczegółowych informacji odnośnie wymagań dotyczących Rolnika Indywidualnego na rządowej stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na gov.pl oraz w Ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. 

Żródło: gov.pl

Tagi: Rolnictwo KOWR