Krajowa Rada Izb Rolniczych - odszkodowania zające
Iberion - materiały własne
Autor Aneta Wasilewska - 28 Kwietnia 2021

Co z odszkodowaniami za straty wyrządzane przez zające? Jest odpowiedź ministerstwa

Jeszcze w połowie kwietnia Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się z wnioskiem do Ministra Klimatu i Środowiska, Michała Kurtyki. Sprawa dotyczyła uznania zająca, jako gatunku wyrządzającego szkody w uprawach warzywnych i owocowych, czyli do tych gatunków, za które przysługują odszkodowania. Jak zauważa KRIR, na skutek braku uregulowań prawnych, rolnicy ponoszą wielotysięczne szkody. 

- Przy jednoczesnym braku możliwości otrzymania rekompensat finansowych z tego tytułu - zauważono w piśmie do Ministra Klimatu i Środowiska, Michała Kurtyki.

"Szkody od zajęcy nie stanowią tak dużego i powszechnego problemu w skali kraju"

Dziś Krajowa Rada Izb Rolniczych podzieliła się odpowiedzią na wniosek skierowany do Ministra Klimatu i Środowiska, a wynika z niego, że podczas tworzenia katalogu zwierząt łownych, za które opowiadają dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich, lub Skarb Państwa zawarto w nim gatunki, które wyrządzają najdotkliwsze szkody w skali całego kraju.

Andrzej przedstawi ojcu kogoś ważnego. Andrzej przedstawi ojcu kogoś ważnego. "Ktoś, na kogo Gienek czekał od dawna"Czytaj dalej

Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo:

Jak podkreślono, za szkody wyrządzone przez zające, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy zwierząt łownych, nie są przyznawane i wypłacane odszkodowania.

- Jednocześnie szkody od zajęcy nie stanowią tak dużego i powszechnego problemu w skali kraju jak od jeleni, czy dzików, choć miejscowo mogą być bardzo dotkliwe dla indywidualnych rolników w szczególności sadowników i osób zajmujących się produkcją warzyw - napisano w odpowiedzi.

"Rolnicy mogą wpływać na ograniczenie szkód"

Co więcej, w odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócono uwagę na to, że w okresie polowań na zające, rolnicy "mogą wpływać na ograniczenie szkód". W jaki sposób? Na przykład poprzez współpracę z kołami łowieckimi. Co więcej, każdy właściciel upraw może wystąpić do marszałka województwa (właściwego terytorialnie) o wydanie zezwolenia na płoszenie zwierząt łownych, by ochronić się przed szkodami.

Ile jest zajęcy w Polsce?

Zgodnie z odpowiedzią z ministerstwa klimatu i środowiska, liczebność populacji w ostatnich latach rośnie. Dane Polskiego Związku Łowieckiego pokazują, że na wiosnę ubiegłego roku liczebność zajęcy wynosiła 814,5 tys.

Zapraszamy na Twittera Rolnik Info twitter.com/rolnikinfo

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Jeżeli chcesz podzielić się informacjami dotyczącymi zdarzenia, które związane są z rolnictwem lub Twoim gospodarstwem, koniecznie napisz do nas na adres redakcja@rolnikinfo.pl

Źródło: KRIR

Następny artykuł