Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Krajowa Rada Izb Rolniczych

Krajowa Rada Izb Rolniczych

Krajowa Rada Izb Rolniczych - KRIR, instytucja samorządu gospodarczego reprezentująca interesy rolników, producentów rolnych, osób prowadzących gospodarstwa rolne stworzona na poziomie krajowym.

Traktor
12.01.2024 10:37 Rolnicy są oburzeni zmianami w przepisach. Poszło o punkty za wykształcenie

W środę Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do resortu rolnictwa o zmianę w kryteriach ofert pisemnych w przetargach na dzierżawę ziemi z Krajowego Ośrodka Wparcia Rolnictwa. Czarę goryczy przelała edukacja uprawnionych do dzierżawy.

Pole i łąka
13.06.2023 19:00 Brak możliwości łączenia ekoschematów z PROW

Ministerstwo Rolnictwa oraz Rozwoju Wsi przekazało odpowiedź w sprawie wystąpienia Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 18 kwietnia 2023 roku. Dotyczyła ona wprowadzenia zmiany przepisów w celu umożliwienia rolnikom będącym w rolnictwie zrównoważonym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich korzystania z ekoschematów. Jakie stanowisko objął rząd w tej sprawie?

wilk
03.06.2023 18:00 Odstrzał wilka uproszczony? KRIR wystosował wniosek do MKiŚ

Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRIR) zwróciła się do Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy z wnioskiem o zmianę statusu wilka, co umożliwiłoby uproszczenie procedur odstrzału i regulację populacji tych drapieżników. Rolnicy alarmują, że wzrost liczebności wilków przyczynia się do coraz częstszych szkód w gospodarstwach rolnych oraz stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców obszarów wiejskich.

Felix Mittermeier/pxhere.com
19.03.2022 02:41 KRIR: Czy będą rekompensaty za embargo?

- Czy będą rekompensaty za embargo? - takie pytanie w zostało skierowane przez Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczej do Janusza Wojciechowskiego unijnego komisarza ds. rolnictwa. Sprawa dotyczy nałożenia embarga na Białoruś przez ministrów spraw zagranicznych. Jednym z elementów embarga ma być wprowadzenie całkowitego zakazu importu soli potasowej i nawozów potasowych. Sankcje, zdaniem ministrów, mają uderzyć w spółki państwowe, jakie wnoszą znaczny wkład w finansowanie reżimu na Białorusi.

Design Pics/EAST NEWS
19.03.2022 02:41 Skargi rolników nie ustawały. KRIR wezwała do zaprzestania dalszych naruszeń

Po skargach rolników Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRIR) wezwała do zaprzestania dalszych naruszeń dokonywanych przez Agencję Nasienną. Sprawa naruszeń została skierowana także do ministra rolnictwa, Grzegorza Pudy. Wczoraj, zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych podjął działania w sprawie zgłaszanej przez rolników. Jak się okazuje, Agencja Nasienna Sp. z o.o. miała naruszać przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin. - Rolnicy bowiem informują, że Agencja Nasienna sp. z o.o. wzywa ich do przedstawienia informacji o wykorzystaniu materiału siewnego, objętego ochroną krajową - informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.

ARKADIUSZ ZIOLEKEast News
19.03.2022 02:40 Samorząd rolniczy protestuje. Stanowcze "nie" dla ustawy odorowej

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) skierował stanowczy protest do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie tzw. ustawy odorowej. - Samorząd rolniczy odbiera ten projekt jako kolejną próbę Rządu niszczenia produkcji zwierzęcej w Polsce - podkreśla KRIR. Zdaniem zarządu KRIR przepisy, które zostały zawarte w projekcie ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowe, są "szkodliwe prowadzenia i rozwoju gospodarstw rodzinnych prowadzących produkcję zwierzęcą". W związku z tym, 7 lipca bieżącego roku do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, prezydenta, premiera, marszałek Sejmu, marszałka Senatu, ministra rolnictwa oraz Szefów Klubów Parlamentarnych wysłany został stanowczy przeciw KRIR.

AGENCJA SE/East News
19.03.2022 02:40 Problemy są coraz większe. KRIR ws. rosnącej populacji bobra

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki podnosząc kwestię między innymi ograniczenia populacji bobra w Polsce. W miniony piątek Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty na VIII posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych, zwrócił się do Andrzeja Adamczyka oraz Michała Kurtyki w sprawie ograniczenia populacji bobra, oraz o zobowiązanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do intensyfikacji działań, dotyczących szkód spowodowanych przez bobry.

IGOR STEVANOVIC  SCIENCE PHOTO LIBRARY
19.03.2022 02:40 Interwencja samorządu rolniczego. "Zgłaszane wątpliwości są niezasadne"

Jeszcze 23 czerwca ubiegłego roku zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) ws. udzielania przez rolników informacji o wykorzystaniu materiału siewnego. Równocześnie Lubuska Izba Rolnicza wystąpiła o wyjaśnienie pozyskania, a także bezprawnego użycia danych osobowych przez Agencję Nasienną Sp. z o.o. w Lesznie. W piśmie skierowanym do Krajowej Rady Izb Rolniczych zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej zwrócił się o podanie podstawy prawnej, z której wynika, że rolnicy nie mają obowiązku udzielania informacji Agencji Nasiennej Sp. z o.o. w Lesznie w zakresie wykorzystania materiału z własnych zbiorów, jako materiału siewnego w swoich gospodarstwach. - Zwracamy się o podanie podstawy prawnej braku obowiązku informacyjnego rolników w tym zakresie na wezwanie Agencji, jak również wzywania przez tę instytucję do podania nazwiska i adresu osoby lub osób, które wykonały dla rolnika usługę przetworzenia danego materiału ze zbioru na materiał siewny oraz do podania nazwiska i adresu dostawcy lub dostawców kwalifikowanego materiału siewnego, tj. danych chronionych w świetle RODO - napisał prezes Lubuskiej Izby Rolniczej, Stanisław Myśliwiec.

Marcin Hernik/Flickr
19.03.2022 02:40 Czas na zmianę podejścia. KRIR ws. likwidacji norek

Członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) skierowali do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Grzegorza Pudy pismo w sprawie likwidacji ferm norek. Jak wskazano, należy zmienić podejście do zwalczania koronawirusa, który pojawia się na fermach. Jak informowaliśmy >tutaj< na podstawie badań przeprowadzonych 21 czerwca bieżącego roku w Polsce stwierdzone zostało drugie ognisko w 2021 roku koronawirusa na fermie norek. Zgodnie z oficjalnymi informacjami, w dwóch gospodarstwach utrzymywano łącznie 8000 samic oraz 29000 młodych norek. Zgodnie z obowiązującymi procedurami, tam, gdzie stwierdza się ognisko koronawirusa, tam zwierzęta zostają uśpione i zlikwidowane. Z takim podejściem nie zgadzają się członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Marek BAZAK/East News
19.03.2022 02:39 "Obecnie brak dodatkowych środków". Jest odpowiedź na wniosek KRIR

- Obecnie brak dodatkowych środków na ubezpieczenia upraw - informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRIR).Jeszcze 1 czerwca bieżącego roku Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Mateusza Morawieckiego w sprawie zwiększenia limitu środków, które zostały przeznaczone na dopłaty do składek z tytułu ubezpieczeń rolnych. - Wszyscy rolnicy, mają obowiązek ubezpieczenia 50% upraw, dlatego powinni mieć również możliwość skorzystania z ubezpieczenia objętego dopłatami do składek z budżetu państwa na podstawie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - wskazywano.

ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
19.03.2022 02:39 Co z odszkodowaniami za bobry? Jest odpowiedź z ministerstwa

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) zwrócił się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie podjęcia działań, które miałby na celu wypłatę odszkodowań za drzewa uszkodzone przez bobry. Co wynika z odpowiedzi resortu, czy rolnicy mogą liczyć na odszkodowania?Jeszcze w połowie maja bieżącego roku zarząd KRIR na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej skierował do Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki pismo w sprawie podjęcia wspomnianych wyżej działań.

KRIR - ubezpieczenia
19.03.2022 02:39 Skoro jest obowiązek, muszą być środki. KRIR zwraca się do premiera

W sprawie uruchomienia dodatkowych środków na dopłaty do składek ubezpieczeń rolnych wczoraj do Mateusza Morawieckiego wystąpił Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych. Jak wskazano, skoro rolnicy mają obowiązek ubezpieczenia 50% upraw, dlatego też powinni móc skorzystać z ubezpieczeń.

Izba Rolnicza - wyrównanie obniżonego dochodu
19.03.2022 02:38 Podlaska Izba Rolnicza apeluje o wyrównanie obniżonego dochodu dla producentów trzody chlewnej

Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do prezesa Krajowej Rady Izby Rolniczych, Wiktora Szumlewicza o uruchomienie pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu, uzyskanej przez producentów świń. Chodzi o obszary, które zostały objęte restrykcjami w związku ze zwalczaniem ASF w ostatnim kwartale ubiegłego roku.

Ministerstwo rolnictwa - interwencja
19.03.2022 02:38 Ministerstwo rolnictwa odpowiada na apel w sprawie interwencji na rynku trzody i drobiu

W przypadku rynku drobiu, jak zauważono w odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych, mimo niesprzyjających warunków (tj., ptasiej grypy i koronawirusa) produkcja żywca drobiowego w pierwszych dziewięciu miesiącach ubiegłego roku wzrosła o 3,7% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku. - W pierwszych dziesięciu miesiącach 2020 r. wyeksportowano z Polski 1231,9 tys. ton mięsa drobiowego, co oznacza wzrost wolumenu eksportu o około 0,4%, w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w 53. tygodniu 2020 roku średnia cena skupu kurcząt typy brojler ukształtowała się na poziomie 3,09 zł/kg - w relacji tygodniowej była wyższa o 0,5%, a w skali roku obniżka wyniosła 6,0% - poinformowano w piśmie z MRiRW. Co więcej, w piśmie poinformowano, że Polska wielokrotnie występowała do Komisji Europejskiej w celu uruchomienia wsparcia rynkowego dla sektora drobiarskiego. Niestety, Komisja Europejska nie podjęła działań w tym kierunku. W odpowiedzi wskazano także, na to, że w Polsce wyznaczane były kolejne ogniska ptasiej grypy, co znacznie wpływa na ograniczanie możliwości eksportowych drobiu.

KRIR - nabór
19.03.2022 02:37 Pomoc dla rolników cieszyła się zainteresowaniem. Krajowa Rada Izb Rolniczych apeluje o kolejny nabór

Pismo do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostało skierowane 10 marca bieżącego roku, czym zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych poparł wnioski z wojewódzkich izb rolniczych. We wniosku zwrócono się do MRiRW, by wznowiony został nabór wniosków do programu pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką przeznaczonego dla dzieci rolników. Przypomnijmy, nabór wniosków prowadzony był przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia ubiegłego roku. Zapraszamy do obejrzenia naszego nowego materiału wideo:[EMBED-3]

młody rolnik
19.03.2022 02:37 200 tys. dotacji dla młodego rolnika? Resort rolnictwa odpowiedział KRIR

Warto jednak podkreślić, że premie, jakie otrzymują młodzi rolnicy, są z roku na rok większe. MRiRW dodało, że zgodnie z WPR na lata 2023-2027 dotacje dla nich mogłyby wzrosnąć nawet do 200 tysięcy złotych. Czy dotacje dla młodych rolników będą wyższe?Na przestrzeni lat fundusze, które otrzymuje pojedynczy beneficjent programu dla młodych rolników, znacząco się zwiększyły: początkowo wynosiły 75 tysięcy złotych, później 100 tysięcy złotych, a obecnie osiągnęły pułap 150 tysięcy złotych. Czy rzeczywiście możliwe jest, by w ramach kolejnego Planu Strategicznego i Wspólnej Polityki Rolnej młodzi rolnicy mogli liczyć na 200 tysięcy złotych bezzwrotnych dotacji? Wiele wskazuje na to, że nie jest to wykluczone. Dociekania w tej sprawie prowadziła Krajowa Rada Izb Rolniczych, która zapytała Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi o plany wobec młodego pokolenia osób pracujących w gospodarstwach rolnych.Zapraszamy do obejrzenia naszego najnowszego materiału wideo: [EMBED-3]Uzyskano odpowiedź, że kwota dla młodych rolników mogłaby wzrosnąć w ramach WPR na lata 2023-2027 do 200 tysięcy złotych. MRiRW wskazało, że wysokość premii dla młodych rolników zależy od wielu czynników, m.in. od wzrastających kosztów prowadzenia działalności rolniczej i wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

KRIR - czasowe zezwolenie
19.03.2022 02:36 Resort rolnictwa podjął ostateczną decyzję. "Nie" dla zezwolenia na stosowanie zapraw z neonikotynoidów

Jak wskazywał Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w piśmie do Grzegorza Pudy, wprowadzenie derogacji (uchylenia przepisów) na neonikotynoidy wpłynie na możliwość skuteczniejszej ochrony upraw rzepaku ozimego w przypadku szkodników i chorób grzybowych. - Ilość zapraw wydatkowana na pokrycie materiału siewnego rzepaku jest niewielka w porównaniu z ilością insektycydów i fungicydów, które trzeba zastosować nalistnie w celu ochrony upraw rzepaku przed patogenami i szkodnikami, jeśli nie zastosuje się zaprawionych nasion - informował Zarząd KRIR. Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo: Zdaniem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, w konsekwencji negatywnie oddziałuje to na środowiska i otoczenie.

KRIR - odrzucony wniosek
19.03.2022 02:36 Resort rolnictwa odrzucił wniosek KRIR w sprawie spółdzielni produkcyjnych

Jak Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wskazywał w piśmie do MRiRW, rolnicze spółdzielnie, które prowadzone są jako gospodarstwa wielorodzinne, powinny mieć możliwość dzierżawy gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w przypadku gdy na jednego członka przypada mniej niż 300 ha (wliczając w to dzierżawę). Co więcej, zdaniem KRIR, spółdzielnie produkcyjne prowadzone, jako gospodarstwa wielorodzinne powinny mieć możliwość skorzystania z pieniędzy przeznaczonych na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jak zaznaczono, mowa także o funduszach przeznaczonych na modernizację gospodarstw. Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo:

RPO - spotkanie z KRIR
19.03.2022 02:36 Kandydat na RPO spotkał się z KRIR. Wróblewski zadeklarował pomoc dla rolników

Podczas spotkania zarząd KRIR wyjaśnił Wróblewskiemu, jakie są dziś najważniejsze kwestie związane z działalnością rolniczą i obszarami wiejskimi, które potrzebują uregulowania. Jak przekazała KRIR znalazły się wśród nich między innymi:łączenie składek ZUS i KRUS podczas ustalania prawa do emerytury, zrezygnowanie z obowiązku zrzekania się gospodarstwa rolnego w przypadku przejścia na emeryturę, wzmocnienie łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych, sprawa odszkodowań za straty poniesione przez zwierzęta łowne. Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo: - Kandydat na RPO Bartłomiej Wróblewski zadeklarował, że jako Rzecznik zajmie się sprawami rolników i obszarów wiejskich sygnalizowanych przez Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych - poinformowała po spotkaniu Krajowa Rada Izb Rolniczych. Co więcej, Bartłomiej Wróblewski zapowiedział, że po objęciu stanowiska RPO, w organizacji urzędu zostaną wprowadzone zmiany. Jedną z nich miałoby być utworzenie "specjalnej komórki ds. wiejskich", która nadzorowana byłaby przez zastępcę RPO.

PROW
19.03.2022 02:36 Prezes IRWŁ zaapelował do KRIR o zmiany w kwestii działania "Dobrostan zwierząt" z PROW 2014-2020

Jak zauważył prezes IRWŁ, hodowcy zwierząt (poza trzodą chlewną, bydłem i owcami) nie mogą otrzymać dotacji w ramach działania Dobrostan zwierząt i poprawiać warunków życia swoich podopiecznych. Prezes IRWŁ do władz KRIR PROW na lata 2014-2020 jest przedsięwzięciem inicjowanym przez struktury unijne, a jego nadrzędnym celem ma być poprawa kondycji rolnictwa w Europie. W ramach PROW 2014-2020 (choć mamy rok 2021, to nie wszystkie fundusze z poprzednich lat zostały jeszcze rozdysponowane) rolnicy mogą liczyć na dopłaty m.in. na działanie takie jak Dobrostan zwierząt. Dzięki tej pomocy finansowej hodowcy zwierząt gospodarskich mogą od 2020 roku inwestować w nowe rozwiązania, które poprawią warunki bytowe i praktyki produkcyjne bydła mięsnego, mlecznego i trzody chlewnej. Od 2021 roku do grupy tej dołączyli również hodowcy owiec. Dlaczego MRiRW oceniło, by to właśnie te trzy grupy hodowców zwierząt otrzymywały specjalne dopłaty w ramach działania Dobrostan zwierząt? Zapraszamy do obejrzenia naszego najnowszego materiału wideo: [EMBED-4]Jak podaje resort, są to trzy największe grupy zwierząt gospodarskich, które hoduje się w Polsce. Jednocześnie bydło, trzoda chlewna i owce mają obecnie największe potrzeby w kierunku podwyższania standardów bytowania. Czy hodowcy pozostałych gatunków zwierząt mogą się czuć odtrąceni? Wiele wskazuje na to, że tak, ponieważ prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski na wniosek rolników skierował w tej sprawie pismo do prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza.

czapla
19.03.2022 02:36 Odszkodowania za straty wyrządzane przez dzikie zwierzęta. KRIR wydała opinię ws. projektu poselskiego

Pomimo tego, że rolnicy zmagają się z niechcianymi wizytami wielu gatunków zwierząt na swoich polach i w sadach, to zgodnie z obecnym prawem mogą liczyć na odszkodowania tylko w przypadku szkód poczynionych przez wilki, bobry, niedźwiedzie, rysie i żubry, a także dziki, jelenie, daniele, sarny i łosie. Projekt zmiany ustawy o ochronie zwierzątW ostatnim czasie podniosła się dyskusja na temat możliwości uzyskiwania odszkodowań za szkody wyrządzone przez zające, które masowo obgryzają młode drzewka w sadach. Jak się okazało, rekompensata w sytuacji destrukcyjnych działań zajęcy nie jest przewidziana przez obowiązujące prawo, o czym pisaliśmy w tekście Zające niszczą drzewa w sadach. KRIR apeluje o odszkodowania.W momencie, gdy rolnik zauważy szkody na polu lub w sadzie poczynione przez niektóre dzikie zwierzęta, może ubiegać się o odszkodowanie od Skarbu Państwa, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego - przeczytać o tym możemy w artykule 126 ust. I pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku oraz w ustawie o prawie łowieckim z 1995 roku. Ustawa o ochronie przyrody wskazuje na możliwość uzyskania rekompensaty finansowej w sytuacji zniszczeń poczynionych przez wilki, bobry, niedźwiedzie, rysie i żubry, a ustawa o prawie łowieckim jest podstawą prawną do otrzymania rekompensaty za szkody wyrządzone przez dziki, jelenie, daniele, sarny i łosie. Zapraszamy do obejrzenia naszego najnowszego materiału wideo: [EMBED-4]Pomysłodawca projektu zmiany ustawy - poseł Zbigniew Ziejewski - wskazuje, że należy w tym spisie uwzględnić ptactwo chronione, które niejednokrotnie wyjada ziarna lub młode rośliny z pól, zmuszając tym samym rolników do ponownego zasiewu.

Wilki - wniosek KRIR
19.03.2022 02:36 "Nie należy już do listy zagrożonych wyginięciem". KRIR apeluje o redukcję populacji wilków

Jeszcze pod koniec marca Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Krajowej Rady Rolniczej (KRIR) z wnioskiem o podjęcie działań związanych z narastającym problemem, jakim są wilki. W piśmie zwrócono uwagę na to, by KRIR skierowała wniosek do Ministra Środowiska w sprawie "konieczności zmiany prawa polegającej na dopuszczeniu działań umożliwiających zmniejszenie liczebności populacji wilka". Jak wskazywała Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zarówno rolnicy, leśnicy, jak i przedstawiciele kół łowieckich zwracali uwagę na to, że w ostatnim czasie znacząco wzrosła liczba wilków w regionie. Obecnie są częściej spotykane w lasach. Co więcej, jak wskazano w piśmie, ofiarami wilków coraz częściej padają psy utrzymywane w gospodarstwach rolnych. - Brak naturalnego wroga powoduje, że gatunek ten bez przeszkód rozmnaża się w środowisku i z pewnością nie należy już do listy zagrożonych wyginięciem- zaznaczono w piśmie do KRIR. Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo:[EMBED-5]Jak wskazano, wilki stwarzają coraz większe zagrożenie dla ludzi i powodują coraz większe straty w tych gospodarstwach, gdzie utrzymywane jest bydło i owce. W związku z tym Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zwróciła uwagę, że wilki powinny zostać objęte "rozsądną gospodarką, by ich nadmierna liczebność została ograniczona". Wyżej opisany problem razem z wnioskiem o objęcie wilków "rozsądną gospodarką" zostało skierowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych do Ministra Klimatu i Środowiska, Michała Kurtyki.

KRIR - wniosek do Morawieckiego
19.05.2021 02:00 Wniosek trafił do Morawieckiego. KRIR ws. problemu szkód łowieckich

Takie podejście powinno dotyczyć wszystkich zwierząt, bez podziału na gatunki. Jak zaznacza Zarząd KRIR, nie powinno być rozróżniane, czy szkody są powodowane przez zwierzęta łowne, czy na przykład dziko żyjące ptaki. - W ostatnim czasie obserwuje się znaczny wzrost liczebności zwierzyny łownej, która wychodzi na pola, powodując straty w uprawach i płodach rolnych. Ponadto, coraz większy problem stanowi również dzikie ptactwo - pokreśla KRIR, informując, że problem ten jest szczególnie dotkliwy na wiosnę. Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo:

KRIR - uproszczenia
14.05.2021 02:00 Nie będzie uproszczeń dla rolników. Ministerstwo odpowiedziało na wniosek KRIR

Wniosek o uproszczenia procedur został skierowany do Ministerstwa Infrastruktury na prośbę Małopolskiej Izby Rolniczej. Jak wskazywano, powiat limanowski ze względu na położenie w rejonie podgórskim, gdzie występują spadki terenu, jakie można by było wykorzystać do spiętrzenia wody i budowy małych elektrowni wodnych. Zdaniem KRIR, takie elektrownie nie tylko są źródłem taniej energii, ale i wpływają pozytywnie na retencję wody i przeciwdziałają powodziom oraz suszom. Niestety, w związku z obowiązującymi przepisami nie jest łatwo utworzyć małą elektrownię wodną. - Inwestor musi wykonać wiele kosztownych badań środowiskowych związanych z gospodarką wodną, zdobyć pozwolenia wodnoprawne i na budowę, a także koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej - wskazuje Wiktor Szmulewicz w piśmie do ministerstwa. Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo: Do tego należy doliczyć wysokie kosztu budowy i pamiętać o tym, że same działania administracyjne mogą trwać nawet do 4 lat. W związku z tym prezes KRIR zwrócił się do ministra infrastruktury, by dla rolników, którzy chcą wykorzystać naturalny potencjał regionu, uprościć procedury związane z założeniem małych elektrowni.

KRIR - koszenie trawy
12.05.2021 02:00 Krajowa Rada Izb Rolniczych apeluje o niekoszenie trawników. Wszystko dla dobra pszczół

Jak przypomniała Krajowa Rada Izb Rolniczych, tegoroczna chłodna pogoda skutecznie uniemożliwiła odpowiednią pracę pszczół, loty, a także pobieranie pyłku oraz nektaru.- Apelujemy o niekoszenie trawników, które dostarczają pyłku i nektaru dla pszczół i innych owadów zapylających. To, co dla nas czasami jest chwastem, dla owadów zapylających jest wspaniałym pożywieniem - apeluje KRIR. Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo: Dlaczego tak ważne jest, aby nie kosić trawników? Krajowa Rada Izb Rolniczych powiadomiła, że z powodu kwitnienia roślin miododajnych pszczoły mają mniej pokarmu, a jeśli pszczoły nie mają możliwości, żeby dostarczyć sobie pokarmu, należy im pomóc.

MRiRW - płatności dobrostanowe
28.04.2021 02:00 Ministerstwo rolnictwa ws. rozszerzenia płatności dobrostanowych

- Hodowcy pozostałych gatunków zwierząt nie mają takiej możliwości, Wobec powyższego wnioskujemy, aby rolnicy-hodowcy pozostałych gatunków zwierząt gospodarskich mogli również skorzystać z tego działania - wskazano we wniosku do MRiRW.

Krajowa Rada Izb Rolniczych - odszkodowania zające
28.04.2021 02:00 Co z odszkodowaniami za straty wyrządzane przez zające? Jest odpowiedź ministerstwa

- Przy jednoczesnym braku możliwości otrzymania rekompensat finansowych z tego tytułu - zauważono w piśmie do Ministra Klimatu i Środowiska, Michała Kurtyki.

MRiRW - dopłaty bezpośrednie
06.04.2021 02:00 Dopłaty bezpośrednie 2021. MRiRW: 106,5 tys. rolników już złożyło wnioski

W połowie marca bieżącego rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. - Przypominamy, że od tego roku nie ma już możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego - przypomina dziś Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co oznacza, że każdy ubiegający się o dopłaty, musi zalogować się w aplikacji eWniosekPlus.

  • 1
  • 2