Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Czy będą dodatkowe dopłaty do utylizacji azbestu?
Zuzanna Rucińska
Zuzanna Rucińska 13.08.2023 08:00

Czy będą dodatkowe dopłaty do utylizacji azbestu?

Dachówki porośnięte mchem
unsplash.com

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się w sprawie uruchomienia dodatkowych dopłat do utylizacji azbestu, do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Sprawdź, jaką decyzję wydało ministerstwo w tej sprawie.
 

Wymiany pokryć dachowych zawierających azbest

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakładał, że w ramach Działania 5. Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych, wszyscy zainteresowani rolnicy będą mogli otrzymać dofinansowanie na wymianę dachów zawierających azbest.

Nabór wniosków trwał od 17 października do 15 listopada 2022 r. Do programu wymiany dachów zgłosiło się około 47 tys. osób. Łączny koszt całej pomocy finansowej, jaką zostali objęci beneficjenci, wyniósł 588 mln zł.

W związku z dużym zainteresowaniem rolników dotyczącym wymian pokryć dachowych zawierających azbest KRIR postanowiła zwrócić się do przedstawicieli MKiŚ o uruchomienie dodatkowych dopłat do utylizacji azbestu. W swym wniosku do ministerstwa KRIR zwróciła również uwagę na zwiększoną potrzebę dodatkowych dopłat dla gmin, w ramach przedsięwzięć dotyczących utylizacji odebranych materiałów zawierających azbest.

Dwie części programu

MKiŚ w odpowiedzi na pismo KRIR przedstawiło plan działania odnoszący się do kontynuacji programu wymiany pokryć dachowych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej postanowił podzielić program priorytetowy „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na dwie części.

Pierwsza część programu będzie dotyczyć czynności związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Druga część programu odpowiada za przedsięwzięcia związane ze zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest, które będą realizowane w gospodarstwach rolnych. Przewidziany budżet na drugą część programu wynosi 200 mln zł, natomiast planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 285 714 Mg.

Termin składania wniosków

NFOŚiGW podkreślił, że w terminie od 15 do 28 czerwca 2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków, został przeprowadzony nabór wniosków, skierowany do o Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Eksperci zaręczyli, że w momencie pozytywnego rozpatrzenia wniosków przez WFOŚiGW, umowy zostaną podpisane z wojewódzkim funduszem.

Po podpisaniu umów przez WFOŚiGW rozpocznie się przyjmowanie wniosków beneficjentów końcowych (gmin), działających na rzecz ostatecznych korzyści Działania A1.4.1. Wszelkie terminy, sposób składania wniosków oraz ich rozpatrywania zostaną ogłoszone w komunikacie dotyczącym naboru, który będzie zamieszczony na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW.

Szczegółowe informacje nt. naboru przeprowadzonego przez NFOŚiGW znajdują się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-20214.

Źródło: krir.pl