Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Czy sołtys może być radnym w gminie? Odpowiadamy
Magdalena Więckowska
Magdalena Więckowska 12.06.2022 02:02

Czy sołtys może być radnym w gminie? Odpowiadamy

sołtys
TOMASZ MATUSZKIEWICZ / SUPER EXP/AGENCJA SE/East News

Sołtys jest osobą, która na mocy zaufania mieszkańców wsi, dba o interesy lokalnej społeczności i przedstawia jej postulaty wobec władz gminnych. Czy jednak sołtys ma prawną możliwość bycia radnym w gminie, w której zamieszkuje? Czy w takiej sytuacji ma możliwość pobierania dwóch diet?

Jak się okazuje, prawo nie nakazuje, by sołtys po uzyskaniu mandatu radnego był zobowiązany do rezygnacji z dotychczasowej funkcji.

Sołtys - organ wykonawczy sołectwa

Sołtys jest osobą, która cieszy się szacunkiem i zaufaniem we wsi. Zgodnie z obowiązującym prawem sołtys jest organem wykonawczym sołectwa, czyli organu pomocniczego gminy. Choć sołtys ma prawo uczestniczyć w sesjach rady gminy, to nie może podczas nich głosować. Osoba pełniąca opisywaną funkcję ma przede wszystkim reprezentować lokalną społeczność przed władzami gminnymi, realizować uchwały rady gminy, a także zajmować się poborem podatku rolnego i leśnego.

Sołtysi w Polsce pobierają dietę za wykonywane obowiązki - w każdej gminie jej wysokość jest inna, zależnie od decyzji lokalnych władz.

Czy sołtys może być radnym?

W ustawie o samorządzie gminnym nie można znaleźć przepisu, który otwarcie zakazywałby sołtysowi przyjmowania mandatu radnego bez uprzedniej rezygnacji z dotychczasowej funkcji. Zgodnie z prawem mandat radnego nie może być łączony z funkcją posła lub senatora, wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody i członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.

Sołectwo natomiast nie jest jednostką samorządu terytorialnego (są nimi gminy, powiaty i województwa), lecz - jak wspomniano wcześniej - stanowi jednostkę pomocniczą gminy. Widać zatem jasno, że prawo nie zakazuje łączenia dwóch opisywanych funkcji.

Sołtys i radny - kontrowersje

Łączenie funkcji sołtysa i radnego ma swoich zagorzałych krytyków. Jaki jest powód tego stanu rzeczy? By zrozumieć genezę nieprzychylnego spojrzenia na sołtysów, którzy są jednocześnie radnymi, warto odwołać się do konstytucji i definicji terminu radny oraz sołtys.

Radny jest osobą, która reprezentuje władzę ustawodawczą, tworząc prawo miejscowe. Sołtys jest natomiast organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy.

Już w tym momencie widać, że zestawienie funkcji radnego (władzy ustawodawczej) i sołtysa (władzy wykonawczej) przeczy konstytucyjnej zasadzie trójpodziału władzy, która dzieli się na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Czy sołtys, który jest radnym, pobiera dwie diety?

W przypadku radnego otrzymywanie diety jest uprawnieniem gwarantowanym przez prawo. Sołtys może (choć nie musi) otrzymywać dietę lub zwroty kosztów podróży służbowej na zasadach ustalanych przez gminę. W sytuacji, gdy sołtys pełni również funkcję radnego, nie istnieją żadne przeszkody prawne, by z tej racji miał pobierać dwie diety.

Artykuły polecane przez redakcję Rolnik Info:

Jeżeli chcesz podzielić się informacjami dotyczącymi zdarzenia, które związane są z rolnictwem lub Twoim gospodarstwem, koniecznie napisz do nas na adres [email protected]

Źródło: orka2.sejm.gov.pl

Tagi: Sołtys Wieś