Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Dopłaty do nawozów mineralnych. Ruszyły przelewy na konta rolników
Justyna  Nachman
Justyna Nachman 12.09.2023 09:40

Dopłaty do nawozów mineralnych. Ruszyły przelewy na konta rolników

Banknoty 100 PLN
Domena publiczna

Rozpoczęły się wypłaty środków w ramach naboru wniosków o przyznanie dofinansowania do nawozów mineralnych. ARiMR otrzymał ponad 351 tys. takich wniosków. Pierwsze przelewy zostały wykonane, blisko 2,3 tys. beneficjentów otrzymało już pieniądze.

Do kogo była skierowana pomoc?

O dane wsparcie mógł starać się producent rolny będący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem, który był zagrożony utratą płynności finansowej spowodowanej agresją Rosji na Ukrainę. Od takiego beneficjenta przepisy wymagały również złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. oraz posiadania numeru identyfikacyjnego w ewidencji producentów ARiMR.

Agencja podaje, że otrzymała ponad 351 tys. wniosków o dofinansowanie zakupu nawozów, z czego już 2,3 tys. rolników otrzymało dopłaty o łącznej wartości blisko 29 mln zł, a to dopiero początek.

Na co można przeznaczyć otrzymane środki w ramach ww. pomocy?

Otrzymana pomoc finansowa to swego rodzaju dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez dokonanych między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r. (termin przedłużony z 31 marca 2023 r.). Co niezwykle istotne, podmiot sprzedający nawóz mineralny powinien prowadzić działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów, a kupujący musiał dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające wykonanie transakcji.

Na jakiej podstawie wyliczana jest wysokość otrzymywanego dofinansowania?

Jak podaje ARiMR, do wyliczenia wysokości wsparcia używany jest dwustopniowy algorytm. Należy pamiętać, że mowa tutaj o nawozach mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez zakupionych między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r. 

Po pierwsze, deklarowaną przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchnię upraw rolnych (nie większą niż 300 ha) mnoży się przez jedną z podanych wartości: 

  • 500 zł w przypadku upraw rolnych
  • 250 zł w przypadku łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania objętego PROW 2014–2020 za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia). 

Po drugie, ustala się iloczyn liczby ton nawozów mineralnych i różnicy pomiędzy ceną za tonę tych nawozów a średnią ceną danego typu nawozu mineralnego ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Wyniki są porównywane, a mniejsza z otrzymanych kwot trafia do rolnika. 

Źródło: ARiMR na gov.pl