Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Dopłaty do ubezpieczenia upraw i zwierząt. Jest projekt rozporządzenia
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 22.11.2023 17:57

Dopłaty do ubezpieczenia upraw i zwierząt. Jest projekt rozporządzenia

rosnące rośliny na polu
Iberion

W najnowszym projekcie rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego dopłat do składek ubezpieczeniowych w rolnictwie na 2024 rok, samorząd rolniczy, reprezentowany przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, został poproszony o opinię. Jak się okazuje, Izby Rolnicze nie zgłosiły żadnych uwag co do przedstawionego projektu. Zasugerowały jednak, by dodać do niego kilka dodatkowych postulatów.

 

Najwyższe możliwe stawki dopłat do składek ubezpieczeniowych dla rolników

Co wpłynęło na fakt, że samorząd rolniczy nie zgłosił uwag do istniejących zapisów w projekcie rozporządzenia dotyczącego dopłat do składek ubezpieczeniowych na rzecz upraw i zwierząt gospodarskich? Decyzja Wielkopolskiej Izby Rolniczej (WIR) o braku uwag do projektu wynika z przyjęcia najwyższych, zgodnych z ustawą, stawek dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia od ryzyk w ubezpieczeniach rolnych na 2024 rok.

Priorytety dla producentów żywności

W ocenie zwrotnej, samorząd rolniczy zwrócił uwagę na kluczową kwestię dla producentów żywności. Zasugerowano potrzebę wprowadzenia zmian w zakresie dopłat budżetu państwa do składek ubezpieczenia, podnosząc wsparcie do 70 proc. dla obu kategorii (ubezpieczenia na uprawy i na zwierzęta gospodarskie). Celem jest umożliwienie każdemu rolnikowi skorzystania z tej formy ochrony swojego dobytku w nadchodzącym roku.

 

Propozycje WIR dla rozwoju rolnictwa

W ramach swojej opinii, WIR zwróciła się również do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z propozycjami zmian w ustawie, mając na celu rozwinięcie i ulepszenie systemu ubezpieczeń rolniczych.

WIR zasugerowała włączenie do wykazu gatunków roślin, takich jak gorczyca, gryka, len, rośliny motylkowe drobnonasienne czy słonecznik, które zakwalifikowane zostałyby do otrzymywania dopłat. Kolejna propozycja dotyczyła dofinansowania ubezpieczenia zwierząt gospodarskich od ryzyka padnięcia oraz zwierząt poddanych ubojowi z konieczności z przyczyn losowych.

WIR zaapelował także o uwzględnienie szkód w gospodarstwach spowodowanych przez dziko żyjące zwierzęta, a także o objęcie dopłatami do składek ubezpieczenia środków trwałych w produkcji sadowniczej i warzywniczej. 

 

 

źródło: WIR