Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Uprawy > Globalna produkcja zbóż rośnie, handel spada. Prognozy na lata 2022/23 i 2023/24
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 25.04.2023 07:00

Globalna produkcja zbóż rośnie, handel spada. Prognozy na lata 2022/23 i 2023/24

None
unsplash.com

Jak podaje Międzynarodowa Rada Zbożowa (ang. ICG – International Grains Council), według najnowszych prognoz na lata 2022/23 i 2023/24, światowa produkcja zbóż zwiększa się, a dynamika w handlu spada. Zmiany są rezultatem większego niż oczekiwano szacunku produkcji pszenicy, wzrostu produkcji soi i ryżu oraz zmian na rynkach handlowych.

Produkcja zbóż na lata 2022/23 i 2023/24

Prognoza szkicowana przez ICG na rok 2022/23 wskazuje na wzrost globalnej produkcji zbóż (pszenica i zboża paszowe) o 2 mln ton w porównaniu z miesiącem poprzednim, wynosząc 2 252 mln ton. Przyczyną tej zmiany jest przede wszystkim rewizja prognozy produkcji pszenicy w górę. W przypadku roku 2023/24 prognoza produkcji zbóż jest oceniana na 2 291 mln ton, co oznacza wzrost o 7 mln ton w stosunku do wcześniejszych prognoz. Widoczny wzrost produkcji notuje również produkcja kukurydzy i jęczmienia.

Zmiany na rynku soi i ryżu

Jak donosi ICG, w przypadku soi światowa produkcja pozostaje na niezmienionym poziomie miesiąc do miesiąca, a handel jest nieznacznie wyższy. Prognoza produkcji na rok 2023/24 jest większa o 2 mln ton. W przypadku ryżu prognoza handlu na rok 2023 nieco rośnie, osiągając prawie 53 mln ton. Sytuacja ta ma miejsce głównie z powodu potencjalnie dużych transportów tych surowców do Indonezji. 

Spadek handlu zbóż i zmiany na rynkach

W prognozach na lata 2022/23 i 2023/24 uwzględniono zmniejszenie handlu zbożami. Całkowity handel jest niższy miesiąc do miesiąc, głównie z powodu cięć dla pszenicy, kukurydzy i sorgo. W rezultacie Indeks IGC Zbóż i Nasion Oleistych spadł o 3% miesiąc do miesiąc, obniżając się o ponad jedną piątą w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

Podsumowując: prognozy na lata 2022/23 i 2023/24 wskazują na wzrost globalnej produkcji zbóż, soi i ryżu, jednakże zauważalny jest równolegle spadek handlu na rynkach zbóż. Warto zatem śledzić dalszy rozwój sytuacji i dopasowywać strategie gospodarowania na podstawie aktualnych prognoz rynkowych.