Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Wiadomości > Kolejna partia malin z Ukrainy wycofana przez IJHARS z powodu pleśni
Aneta Modrzejewska
Aneta Modrzejewska 23.02.2024 21:52

Kolejna partia malin z Ukrainy wycofana przez IJHARS z powodu pleśni

maliny
Pixabay/Ilo

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie zakazała dopuszczenia do obrotu partii malin z Ukrainy. To kolejny komunikat związany z ukraińską maliną w tym miesiącu. 

Czym jest IJHARS i jakie zadania do niego należą?

IJHARS, czyli Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, to państwowy organ zajmujący się nadzorem nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie. 

Obejmuje swoim działaniem nadzór nad artykułami sprowadzanymi z zagranicy, w tym kontrolę graniczną oraz dokonywanie oceny i wydawania świadectw w zakresie jakości artykułów rolno-spożywczych. 

Jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego związane z jego właściwościami organoleptycznymi, fizykochemicznymi, mikrobiologicznymi w zakresie technologii produkcji, masy lub wielkości. Są to także wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, oznakowania, prezentacji, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, fitosanitarnymi i weterynaryjnymi. 

Laboratoria IJHARS dokonujące badań znajdują się w kilku miastach Polski: Poznaniu, Białymstoku, Gdyni, Lublinie, Warszawie, Kielcach, Rzeszowie oraz Olsztyn.

Dopłaty do kukurydzy. Ostatnie dni na złożenie wniosku

Malina na celowniku IJHARS

Ośrodek IJHARS w Lublinie wydał w dniu 23.02.2024 komunikat o zakazie wprowadzenia do obrotu na teren Polski oraz Unii Europejskiej partii maliny mrożonej pochodzącej z Ukrainy. Powodem niedopuszczenia maliny do obrotu była obecność w partii maliny zapleśniałej oraz o nietypowej barwie. 

Jest kolejny komunikat związany z maliną w lutym. 

  • Pierwsza parta maliny, które nie przeszła urzędowej kontroli, obejmowała 20 000 kg maliny mrożonej zawierającej plastik. 
  • Kolejna partia wielkości 20250 kg została niedopuszczona do obrotu z powodu występowania w partii malin zapleśniałych oraz o nietypowej barwie. 
  • Partia, o której mówi dzisiejszy komunikat to 12250 kg maliny mrożonej. 

W lutym nie dopuszczono do obrotu 52500 kg maliny pochodzącej z Ukrainy. 

Jakie inne produkty wycofała IJHARS w lutym?

W lutym IJHARS wydał szereg decyzji związanych z zakazem wprowadzenia do obrotu na terytorium Polski oraz Unii Europejskiej artykułów rolno-spożywczych.

  • 13 lutego IJHARS w Rzeszowie wydał dwie decyzje dla partii 44000 kilogramów nasion lnu z Ukrainy z powodu występowania szkodników,
  • 15 lutego IJHARS w Rzeszowie wydał trzy decyzje dla trzech partii prosa z Ukrainy o łącznej masie 68961 kg ze względu na występowanie żywych i martwych szkodników, 
  • 16 lutego IJHARS w Lublinie wydał decyzję dla partii koncentratu pomidorowego z Ukrainy o masie 19 033 kg, gdyż nie spełniał wymagań jakości handlowej,
  • 16 lutego IJHARS w Rzeszowie wydał kolejną decyzję dla partii 21966 kg prosa pochodzącego z Ukrainy ze względu na obecność szkodników oraz ich pozostałości,
  • 19 lutego IJHARS w Warszawie zablokował wprowadzenie do obrotu partii 43 ton cebuli pochodzącej z Rosji,
  • 22 lutego IJHARS w Lublinie zablokował wejście do obrotu 21 ton cebuli z Kazachstanu ze względu na brak oznaczenia kraju pochodzenia i niepełny adres importera,
  • 23 lutego IJHARS w Poznaniu zakazał wprowadzenia do obrotu 22500 kg skrobi kukurydzianej z Turcji, ze względu na zawyżony poziom zawilgocenia. 
Tagi: Ukraina