Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Nadszedł czas wysyłek deklaracji podatkowych. Jaki PIT otrzyma rolnik z KRUS?
Iwona Stachurska
Iwona Stachurska 02.02.2024 09:54

Nadszedł czas wysyłek deklaracji podatkowych. Jaki PIT otrzyma rolnik z KRUS?

rozliczenie podatkowe
East News/ARKADIUSZ ZIOLEK

Co roku o tej porze rozpoczyna się wysyłanie deklaracji podatkowych z KRUS do swoich świadczeniobiorców. Sprawdziliśmy, do jakiej grupy ludzi trafi w tym roku PIT, oraz jaki czas ma Kasa Rolnicza na dostarczenie go rolnikom.
 

Kto otrzyma PIT z KRUS?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma czas do końca lutego, żeby wysłać do emerytów i rencistów roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych rent i emerytur oraz informację o dochodach uzyskanych z tytułu pobieranych świadczeń.

Deklarację podatkową PIT z KRUS otrzyma każda osoba, która w ubiegłym roku choć raz pobrała rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe, takie jak: emerytura rolnicza, renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy czy renta rodzinna. 

Oprócz tego PIT należeć się będzie również osobom, które w 2023 roku pobrały rodzicielskie świadczenie uzupełniające, świadczenie nierealizowane po osobie zmarłej lub świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. 

Kiedy rolnicy wyruszą na pola? Tak sprawdzisz możliwy termin siewu nawozów azotowych

KRUS wysyła różne rodzaje PIT

Zapewne nie każdy ma świadomość tego, że deklaracja podatkowa PIT może przybierać dużo różnych form. Podatnicy otrzymują od KRUS trzy rodzaje formularzy.

Pierwszym z nich jest PIT-40. Ten numer na formularzu otrzymają emeryci i renciści oraz osoby uprawnione do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Jest to roczne obliczenie podatku przez organ rentowy, a którym pod uwagę bierze się podatek dochodowy za rok 2023. Do kogo taki PIT zostanie wysłany? PIT-40 otrzymają między innymi osoby pobierające świadczenie z KRUS przez cały rok podatkowy a saldo ich rozliczenia wyniosło zero złotych, ale także w sytuacji, kiedy na ich koncie podatkowym powstała niedopłata podatku (zostanie potrącona ze świadczenia za marzec 2024 roku).

Kolejnym rodzajem jest PIT-11A. Ta informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego przeznaczona jest dla emerytów i rencistów a także dla osób, które mają uprawnienie do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, takim osobom KRUS nie mógł dokonać rozliczenia podatku ani przekazać deklaracji PIT-40A, między innymi dlatego, że nie pobierali świadczenia przez cały ubiegły rok lub na ich koncie podatkowym powstała nadpłata podatku.

Ostatnim rodzajem deklaracji wysyłanej z KRUS jest PIT-11. Jest to informacja o dochodach dla osób, którym Kasa wypłaciła świadczenie emerytalne lub rentowe po osobie zmarłej. Nie ma to związku z wypłaceniem zasiłku pogrzebowego. Oprócz tego, PIT-11 otrzymają osoby, którym Kasa wypłaciła alimenty potrącone ze świadczenia rolniczego oraz świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. 

Maksymalny czas na dostarczenie PIT podatnikowi

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazuje w komunikacie, iż zobowiązuje się do przekazania rolnikom deklaracji PIT najpóźniej do 29 lutego 2024 roku, przy czym świadczeniobiorca, (który otrzyma PIT-40A, PIT-11A lub PIT-11) ma możliwość akceptacji lub zmiany w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, wypełniając formularz interaktywny w e-Urzędzie skarbowym. 

Może również dostarczyć wypełniony PIT -37 lub PIT-36 osobiście, we właściwym dla jego miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowym najpóźniej do 30 kwietnia 2024 roku
Krajowa Administracja Skarbowa udostępnia zeznanie podatkowe na portalu podatkowym “podatki.gov”, które znaleźć można w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli rolnik, który otrzymał zeznanie podatkowe w tym roku, ale nie złożył go samodzielnie do 30 kwietnia, wówczas zostanie on przez KAS automatycznie uznany za rozliczony. 

Warto zaznaczyć, że świadczeniobiorca, który otrzyma jeden z powyższych formularzy PIT i chce przykładowo skorzystać z ulg podatkowych, takich jak chociażby rehabilitacja czy zakup leków, lub ewentualnie rozliczyć podatek wspólnie z małżonkiem albo dzieckiem, jeśli jest osobą samotną, wówczas powinien zmienić dostarczone zeznanie podatkowe lub wypełnić je samodzielnie. 

Gotowy formularz może wysłać w formie elektronicznej lub zawieźć do swojego Urzędu Skarbowego. 

Świadczeniobiorca, któremu potrącano zaliczkę na podatek dochodowy może wspomóc wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego, której to można przekazać 1,5% podatku. W tym celu powinien wypełnić PIT-OP i przekazać do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego, do 30 kwietnia najpóźniej. Wyłącza się z tej możliwości osoby, których jedynym dochodem były świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nieprzekraczającej 2.500 zł miesięcznie a łączny dochód z całego roku nie przekraczał 30.000 zł. Dochód takiego świadczeniobiorcy mieści się w kwocie wolnej od podatku. 

Tagi: Podatek KRUS