Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Wiadomości > Nowa ustawa ws. biogazowni. Szereg ułatwień dla rolników
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 27.05.2023 18:00

Nowa ustawa ws. biogazowni. Szereg ułatwień dla rolników

mężczyzna podpisujący dokumenty
unsplash.com

Ustawa dotycząca ułatwień w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych została przyjęta przez Sejm. Ustawa zakłada ułatwienia zarówno w procesie inwestycyjnym, jak i w stosowaniu lokalnego substratu. Głosowanie nad ustawą poparło 449 posłów, nie było żadnych głosów przeciwnych ani wstrzymujących się od głosu.

Ustawa jako wsparcie dla gospodarki obiegu zamkniętego w sektorze rolnym

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych ma za zadanie służyć jako narzędzie stymulujące rozwój gospodarki obiegu zamkniętego w gospodarstwach rolnych i zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego. Jej wprowadzenie ma na celu generowanie impulsu dla rozwoju na poziomie krajowym i regionalnym dostawców i poddostawców usług oraz komponentów, co przyczyni się do wzrostu sektora biogazowni rolniczych.

Ułatwienia inwestycyjne i procedury administracyjne

Ustawa wprowadza szereg ułatwień w procesie inwestycyjnym oraz procedurach administracyjnych dotyczących biogazowni rolniczych. Przyjęto ograniczenia dotyczące mocy zainstalowanej elektrycznej – zgodnie z przepisami, maksymalna moc zainstalowana elektryczna nie może przekraczać 3,5 MW, a maksymalna moc osiągalna cieplna w skojarzeniu nie może być większa niż 10,5 MW. Ponadto, ustawa określa, że roczna wydajność produkcji biogazu rolniczego nie może przekroczyć 14 mln m3, natomiast roczna wydajność produkcji biometanu z biogazu rolniczego nie może przekraczać 8,4 mln m3. Te ograniczenia mają na celu zapewnienie odpowiedniego funkcjonowania sektora biogazowni rolniczych i zrównoważonego wykorzystania tych instalacji. Ponadto, wprowadza się ułatwienia w toku postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci.

Wpływ na lokalny rynek usług i komponentów

Nowa ustawa ma również pozytywny wpływ na lokalny rynek usług i komponentów. Wprowadzone ułatwienia dotyczące wykorzystania lokalnego potencjału substratu eliminują traktowanie określonych substratów jako odpadów. Ponadto, produkt pofermentacyjny może być wprowadzany do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia ministra rolnictwa, co ułatwia producentom jego zbycie lub zagospodarowanie.

W rezultacie, ustawa ma na celu wywołanie impulsu dla rozwoju dostawców i poddostawców usług oraz komponentów na rynku biogazowni rolniczych, zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i eksploatacji, co przyczynia się do rozwoju sektora na poziomie krajowym i regionalnym.