Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Od 10.06 poważne zmiany w chowie świń. MRiRW informuje
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 02.06.2023 21:11

Od 10.06 poważne zmiany w chowie świń. MRiRW informuje

świnie
unsplash.com

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) ogłosiło istotne zmiany w regulacjach dotyczących chowu świń, które wejdą w życie od 10 czerwca. Nowe przepisy dotyczą rolników utrzymujących świnie wyłącznie dla własnej konsumpcji mięsa. Zmniejszone wymagania zwalniają ich z pewnych obowiązków, określonymi rozporządzeniem ministra wydanym 8 maja 2023 roku w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Zmniejszone wymagania upraszczają chów świń na użytek własny

Zmodyfikowane przepisy wprowadzają uproszczone wymagania dla rolników, którzy hodują świnie wyłącznie na własne potrzeby konsumpcyjne. Kluczowe zmiany obejmują:

  1. Nieobowiązkowy obowiązek prowadzenia spisu indywidualnych świń, takich jak prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz regularnej aktualizacji tego spisu przez właścicieli zwierząt.
  2. Zrezygnowano z rejestracji środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa, przeznaczonych do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, a także rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.
  3. Nie ma wymogu, aby obsługę świń w gospodarstwie wykonywali jedynie pracownicy zatrudnieni wyłącznie w tym konkretnym gospodarstwie.
  4. Nie ma konieczności ograniczania dostępu osób postronnych do budynków, w których znajdują się świnie.
  5. Zrezygnowano z obowiązku stosowania środków higieny przed obsługą świń, które są niezbędne do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się ASF.
  6. Monitorowanie i zwalczanie gryzoni nie są obowiązkowe.
  7. Nie ma wymogu umieszczania mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z gospodarstwa ani przed wjazdami i wyjazdami z tych gospodarstw.
  8. Przy uboju świń na własne potrzeby badanie laboratoryjne w kierunku ASF, na obszarach objętych ograniczeniami, będzie wykonywane tylko w przypadku podejrzenia wystąpienia ASF (dotychczas dotyczyło to obszarów I i II – tylko w przypadku podejrzenia, a obszar III – zawsze). Decyzję w sprawie konieczności przeprowadzenia takiego badania podejmować będą organy Inspekcji Weterynaryjnej.

Obszary wolne od ASF – warto wiedzieć

Na obszarach wolnych od ASF zmniejszone wymagania dotyczą również gospodarstw utrzymujących świnie na własne potrzeby, w przypadku przemieszczania świń z jednego gospodarstwa do innego, w którym utrzymuje się świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na własny użytek, o ile te gospodarstwa znajdują się w tej samej lub sąsiedniej gminie.

Uwaga dotycząca produkcji mięsa na własny użytek

Należy pamiętać, że mięso pochodzące ze świń ubitych na własne potrzeby musi być przeznaczone wyłącznie na potrzeby własne i nie może być wprowadzane do obrotu.

Liczba utrzymywanych świń do zaspokojenia potrzeb danego gospodarstwa będzie więc ograniczona możliwościami konsumpcyjnymi tego gospodarstwa. Przyjmuje się, że przeciętne gospodarstwo domowe może przeważnie hodować około dziesięć świń rocznie do celów własnej produkcji mięsa, przy czym dozwolone jest utrzymywanie loch.