RolnikInfo.pl > Wiadomości > Od 1.06. nowa granica dochodów dla zawieszenia emerytury lub renty w KRUS
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 01.06.2023 11:00

Od 1.06. nowa granica dochodów dla zawieszenia emerytury lub renty w KRUS

banknoty w kopercie
Iberion.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) poinformowała, że od 1 czerwca 2023 roku zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych. Ta ważna informacja dotyczy wielu beneficjentów i ma wpływ na ich codzienne życie.

Nowe kwoty przychodu ważne dla emerytów i rencistów w KRUS

Nowe kwoty przychodu, które będą miały kluczowe znaczenie dla osób otrzymujących emerytury lub renty, zostały ustalone na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2023 roku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. To ważny wskaźnik, który służy do określania granic dochodów.

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi, od 1 czerwca 2023 roku, kwota przychodu powodująca zmniejszenie emerytury lub renty wynosić będzie 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Oznacza to, że jeśli miesięczny dochód osoby korzystającej z emerytury lub renty przekracza 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, będzie miała ona zmniejszone świadczenia.

Dokładna wartość tego progu wynosi 4 987 złote 00 groszy. Oznacza to, że jeśli miesięczne przychody przekroczą tę kwotę, beneficjenci odczują zmniejszenie swoich emerytur lub rent.

Natomiast dla tych, których miesięczny dochód przekroczy aż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, otrzymane świadczenia emerytalno-rentowe zostaną zawieszone. W praktyce oznacza to, że osoby, których dochód przekroczy 9 261 złote 60 groszy, nie będą otrzymywały żadnej emerytury lub renty.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kwartale 2023 roku

Te zmiany zostały ogłoszone w oficjalnym komunikacie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wydał go na podstawie ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2023 roku. Kwota ta została ustalona na poziomie 7 124 złote 26 groszy.

Wprowadzenie nowych granic dochodów ma na celu zapewnienie bardziej precyzyjnej i sprawiedliwej oceny uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych. KRUS dąży do zapewnienia równowagi w systemie emerytalnym i rentowym, aby zapewnić sprawiedliwe warunki dla wszystkich beneficjentów.

Zmiany od 1 czerwca 2023 roku

Należy zauważyć, że te zmiany mają zastosowanie od 1 czerwca 2023 roku, dlatego ważne jest, aby wszyscy zainteresowani byli świadomi nowych zasad. Osoby, które otrzymują emerytury lub renty, powinny zwracać uwagę na swoje miesięczne przychody i sprawdzić, czy mieszczą się w nowych granicach. W przeciwnym razie mogą doświadczyć zmniejszenia lub zawieszenia swoich świadczeń.

KRUS zachęca wszystkich beneficjentów do kontaktu z nimi w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tych zmian. Ważne jest, aby być dobrze poinformowanym i odpowiednio dostosować swoje finanse do nowych regulacji.