RolnikInfo.pl > Wieś > Pieniądze dla gmin wiejskich. MRiRW publikuje wykaz dofinansowań
Zuzanna Rucińska
Zuzanna Rucińska 28.07.2023 14:00

Pieniądze dla gmin wiejskich. MRiRW publikuje wykaz dofinansowań

Rolnik jadący kombajnem
unsplash.com

Przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykaz programów dofinansowań dla obszarów wiejskich właśnie ujrzał światło dzienne. Sprawdź, z jakiej pomocy mogą skorzystać gminy.
 

Dofinansowania na rozwój obszarów wiejskich

Związek Gmin Wiejskich RP udostępnił przygotowany przez MRiRW wykaz programów, z których gminy wiejskie mogą pozyskiwać środki na rozwój swojej infrastruktury technicznej. Dotyczą one przede wszystkim wsparcia na budowę dróg oraz sieci wodno-kanalizacyjnych. Co więcej, w ramach wsparcia gminy mogą przeprowadzać inwestycje w świetlice i domy kultury.

Serwis Samorządowy PAP przekazał, że w wykazie uwzględniono zarówno środki krajowe dostępne w ramach programów rządowych, jak i fundusze europejskie z programów polityki spójności oraz programu rozwoju obszarów wiejskich.

Jak zaznaczono w opracowaniu MRiRW „W ramach kontraktu programowego każde województwo zobowiązało do wsparcia ze środków programu regionalnego obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją. W większości obszary te obejmują gminy wiejskie i miejsko-wiejskie”.

Kto może skorzystać z pomocy?

Resort rolnictwa wskazał, że środki na gospodarkę wodno-ściekową dostępne są m.in. w ramach Programu Inwestycji Strategicznych zarówno w naborze otwartym dla wszystkich samorządów, jak i w edycji przeznaczonej dla gmin popegeerowskich.

Dodatkowo pomoc pieniężna na inwestycję w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich przewidziano w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności, do którego nabór przewidziany jest w trzecim kwartale 2023 r.

PAP zaznacza, że „Gminy wiejskie będą mogły ubiegać się o stuprocentowe wsparcie inwestycji w wysokości do 5 mln zł. Resort zapewnił, że trwają też prace, które mają umożliwić sfinansowanie złożonych już wniosków w ramach PROW”. Co więcej, środki z PROW na lata 2014 – 2020 dostępne są jeszcze w ramach działania LEADER/RLKS. Za pośrednictwem tych programów gminy wiejskie mogą ubiegać się o dofinansowanie do 63,63 proc. wartości inwestycji. Pomoc obejmuje m.in. zadania z zakresu budowy dróg, zachowania dziedzictwa lokalnego oraz rozwoju ogólnodostępnej i infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

Rozpoczęcie naboru wniosków do programów krajowych

Eksperci PAP podają również, że resort rolnictwa przypomina o możliwości pozyskiwania wsparcia w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz programów krajowych polityki spójności na lata 2021-2027.

W tym przypadku nabór o dofinansowania dopiero się rozpoczyna. Środki będzie można pozyskiwać m.in. na inwestycje w zakresie systemów indywidualnego oczyszczania ścieków oraz inteligentne rozwiązania infrastrukturalne. 

Pełny wykaz programów wskazanych przez MRiRW oraz możliwości pozyskiwania dofinansowań zawarte są w załączniku komunikatu opublikowanego przez Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej.

Źródło: samorzad.pap.pl

Powiązane
minister rolnictwa
Nowej minister rolnictwa szykuje wielkie zmiany. Dotkną rolników i nie tylko
kukurydza
Afera z listami importerów zboża z Ukrainy. Więcej pytań niż odpowiedzi
uprawa rzepaku
AMS - nowe narzędzie kontroli gospodarstw rolnych w rękach ARIMR