RolnikInfo.pl
Podatek - rolny

BeatriceBB /Pixabay

Rolnicy mają czas do 15 marca. Nadchodzi pierwszy w tym roku termin opłaty podatku rolnego

8 Marca 2021

Autor tekstu:

Aneta Wasilewska

Udostępnij:

Nadchodzi termin na wpłatę pierwszej (z czterech) raty podatku rolnego. Poniżej zamieszczamy informację o tym, ile wyniesie stawka podatku rolnego w 2021 roku.

- Podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego - można przeczytać na rządowej stronie. 

Podatek rolny można opłacić przelewem, gotówką w kasie, albo w przypadku osób fizycznych, drogą inkasa. Warto pamiętać, że w przypadku gdy podatek rolny nie przekracza kwoty 100 zł, płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 

Zapraszamy do obejrzenia naszego najnowszego materiału wideo:

[EMBED-3]

Podatek rolny w 2021 r. 

Stawki podatku rolnego uzależnione są od średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów przed kwartałem, który poprzedza rok podatkowy. W "Monitorze Polskim" Prezes Głównego Urzędu Statystycznego do 20 października ogłasza wysokość ceny skupu żyta. 

W bieżącym roku opłata podatku rolnego wyniesie:

 • do 146,38 zł za 1 hektar przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych

 • do 292,75 zł za 1 hektar pozostałych gruntów.

Warto jednak pamiętać, że dokładna kwota podatku rolnego zapisana zostanie na decyzji, która wpłynie do każdego drogą pocztową. 

Kto płaci podatek rolny? 

- Opodatkowane są użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza - można preczytać na rządowej stronie. 

Podatek rolny w Polsce opłacają: 

 • właściciele,

 • posiadacze samoistni,

 • użytkownicy wieczyści,posiadacze gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów, które wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub są w zarządzie Lasów Państwowych.W tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych,

 • dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Kto jest zwolniony z opłaty podatku?

Zwolnienie z opłaty podatku rolnego obejmuje m.in.:

 • użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,

 • grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha: będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży, będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie,

 • grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach,

 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową,

 • prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej,

 • instytuty badawcze,

 • przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Więcej informacji na temat podatków rolnych można znaleźć >tutaj<. 

Zapraszamy na Twittera Rolnik Info twitter.com/rolnikinfo

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: Podatki.gov, Farmer

Aneta WasilewskaAutor

Absolwentka filologii ukraińskiej.

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@rolnikinfo.pl

Podobne artykuły

wspólna polityka rolna wpr

Finanse i Prawo

Wspólna polityka rolna UE: czym jest, jakie są jej filary i cele?

Czytaj więcej >
akcyza

Finanse i Prawo

Sejm przegłosował ustawę ws. większego zwrotu akcyzy dla rolników

Czytaj więcej >
tablice rejestracyjne

Finanse i Prawo

Czy tablice ciągników rejestracyjnych będą musiały być wymienione? Wyjaśniamy

Czytaj więcej >
obrońcy zwierząt

Finanse i Prawo

W jakich sytuacjach obrońcy zwierząt mogą wejść do gospodarstwa? Prawo mówi jasno

Czytaj więcej >
mrirw zaliczki

Finanse i Prawo

MRiRW: 18 października rusza wypłata zaliczek płatności bezpośrednich

Czytaj więcej >
krus

Finanse i Prawo

Historyczne zmiany ws. KRUS. Jest już projekt ustawy

Czytaj więcej >