Podatek - rolny
BeatriceBB /Pixabay
Autor Aneta Wasilewska - 8 Marca 2021

Rolnicy mają czas do 15 marca. Nadchodzi pierwszy w tym roku termin opłaty podatku rolnego

Nadchodzi termin na wpłatę pierwszej (z czterech) raty podatku rolnego. Poniżej zamieszczamy informację o tym, ile wyniesie stawka podatku rolnego w 2021 roku.

- Podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego - można przeczytać na rządowej stronie.

Podatek rolny można opłacić przelewem, gotówką w kasie, albo w przypadku osób fizycznych, drogą inkasa. Warto pamiętać, że w przypadku gdy podatek rolny nie przekracza kwoty 100 zł, płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Gienek i Andrzej z Gienek i Andrzej z "Rolnicy. Podlasie" zdradzili, co ostatnio działo się w Plutyczach. Nie zabrakło podziękowań dla fanówCzytaj dalej

Zapraszamy do obejrzenia naszego najnowszego materiału wideo:

Podatek rolny w 2021 r.

Stawki podatku rolnego uzależnione są od średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów przed kwartałem, który poprzedza rok podatkowy. W "Monitorze Polskim" Prezes Głównego Urzędu Statystycznego do 20 października ogłasza wysokość ceny skupu żyta.

W bieżącym roku opłata podatku rolnego wyniesie:

 • do 146,38 zł za 1 hektar przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych
 • do 292,75 zł za 1 hektar pozostałych gruntów.

Warto jednak pamiętać, że dokładna kwota podatku rolnego zapisana zostanie na decyzji, która wpłynie do każdego drogą pocztową.

Kto płaci podatek rolny?

- Opodatkowane są użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza - można preczytać na rządowej stronie.

Podatek rolny w Polsce opłacają:

 • właściciele,
 • posiadacze samoistni,
 • użytkownicy wieczyści,
  posiadacze gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów, które wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub są w zarządzie Lasów Państwowych.W tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych,
 • dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Kto jest zwolniony z opłaty podatku?

Zwolnienie z opłaty podatku rolnego obejmuje m.in.:

 • użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,
 • grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha: będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży, będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie,
 • grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach,
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową,
 • prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej,
 • instytuty badawcze,
 • przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Więcej informacji na temat podatków rolnych można znaleźć >tutaj<.

Zapraszamy na Twittera Rolnik Info twitter.com/rolnikinfo

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: Podatki.gov, Farmer

Następny artykuł