RolnikInfo.pl > Uprawy > “Polscy rolnicy z powodzeniem stosują glifosat”. Dyskusja o herbicydzie trwa w najlepsze
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 26.09.2023 14:56

“Polscy rolnicy z powodzeniem stosują glifosat”. Dyskusja o herbicydzie trwa w najlepsze

glifosat
unsplash.coom

W Polsce glifosat pozostaje popularnym herbicydem, pomimo rosnących kontrowersji. Ostatnie spotkanie grupy roboczej "Zboża" Copa-Cogeca omawiało kwestie związane z regulacjami dotyczącymi środków ochrony roślin, w tym glifosatu, który jest używany w rolnictwie i budzi wiele dyskusji ze względu na potencjalne zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. Ostateczna decyzja w sprawie stosowania tego herbicydu pozostaje otwarta, przy jednoczesnych naciskach na ograniczenie jego wykorzystania.

Spotkanie grupy roboczej "Zboża"

Jak informuje Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, w dniu 5 września spotkała się grupa robocza "Zboża" Copa-Cogeca, a wśród uczestników znalazł się prof. Jerzy Grabiński, ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych i członek Rady Ekspertów Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. 

Podczas posiedzenia, reprezentacje krajów członkowskich omówiły kwestie związane z rozporządzeniem dotyczącym zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin, znane jako SUR. To rozporządzenie ma wdrażać cele Europejskiego Zielonego Ładu oraz Strategii "Od Pola do Stołu", które zakładają redukcję stosowania pestycydów.

Copa-Cogeca podjęła działania mające na celu przekonanie unijnych decydentów do podjęcia mądrych decyzji w tej kwestii. Wiadomo, że organizacje ekologiczne wywierają dużą presję, dążąc do znacznego i szybkiego ograniczenia ilości środków ochrony roślin na rynku unijnym.

Polacy stosują glifosat od kilku dekad

– Polskie organizacje skupiające producentów zbóż podkreślają, że nawet Europejski Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), nie określił żadnych krytycznych obszarów jeżeli chodzi o wpływ glifosatu na zdrowie ludzi, zwierząt i środowiska. Uważamy, że jest to podstawa do przedłużenia zatwierdzenia stosowania glifosatu przez Komisję Europejską na maksymalny możliwy czas przewidziany w przepisach unijnych. Polscy rolnicy stosują z powodzeniem glifosat od kilku dekad i dzięki niemu możliwa jest skuteczna zintegrowana ochrona roślin przed chwastami. Zakaz stosowania glifosatu bez zapewnienia alternatyw dla producentów rolnych miałby nie tylko skutki o charakterze ekonomicznym, ale wpłynąłby również negatywnie na środowisko naturalne – powiedział prof. Jerzy Grabiński.

Na spotkaniu podano m.in. informację o planowanej dacie podjęcia decyzji dotyczącej glifosatu, czyli zatwierdzenia możliwości jego stosowania przez kolejny rok. Glifosat to chemiczny herbicyd wykorzystywany szeroko do zwalczania chwastów w rolnictwie, ogrodnictwie i innych dziedzinach, gdzie kontrola niepożądanych roślin jest niezbędna. To najpopularniejszy herbicyd na świecie, produkowany przez różne firmy pod różnymi nazwami handlowymi.

Nieustające kontrowersje wokół glifosatu

Glifosat jest używany zarówno przed jak i po wschodach roślin. Ma zastosowanie w rolnictwie, sadownictwie, ogrodnictwie, a nawet pielęgnacji trawników i terenów przemysłowych. Jednak herbicyd ten od dawna budzi kontrowersje ze względu na jego wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Niektóre badania sugerują, że długotrwałe narażenie na glifosat może zwiększać ryzyko wystąpienia różnych problemów zdrowotnych, włączając w to ryzyko wystąpienia raka. Jednak stanowisko w tej kwestii jest nadal przedmiotem sporu wśród naukowców i organów regulacyjnych.

 

źródło: Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Tagi: glifosat