prow
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Autor Magdalena Więckowska - 9 Marca 2021

Nowe działanie w ramach PROW. Dopłaty do składek ubezpieczenia od choroby drobiu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) zostanie wzbogacony o kolejne działanie o nazwie "Zarządzanie ryzykiem", którego poddziałaniem ma być "Ubezpieczenie upraw, zwierząt i roślin". Operacja nosi miano "Dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt".

PROW będzie zatem przewidywał dopłaty do składek ubezpieczenia dla rolników od strat wywołanych chorobami zwierząt w gospodarstwie. Działanie ma wkrótce objąć hodowców drobiu.

Nowe działanie w ramach PROW

Decyzja w sprawie operacji zwanej Dopłatami do składek z tytułu ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt została podjęta przez Komitet Monitorujący PROW na lata 2014-2020.

Pierwszy etap zakłada pilotaż programu - wtedy to dopłaty będą dostępne tylko dla producentów drobiu.Drugi etap, docelowy, będzie obejmował wszystkich hodowców, których zwierzęta ucierpiały w wyniku zakażenia salmonellozą.

Choroba ta jest wysoce zaraźliwa i niebezpieczna zarówno dla człowieka, jak i wszystkich gatunków zwierząt. Występuje najczęściej wśród drobiu, trzody chlewnej i bydła, a na człowieka przenosi się wskutek spożycia pokarmu pochodzącego od zakażonych osobników.

Emilka z Emilka z "Rolnicy. Podlasie" zmaga się z niechcianymi gośćmi. Smutny finał Dnia KobietCzytaj dalej

Zapraszamy do obejrzenia naszego najnowszego materiały wideo:

Opisywane działanie otworzy drogę do dofinansowania kosztów umów ubezpieczenia, które rolnicy będą zawierali od strat wywołanych chorobami zwierząt nieuwzględnionych w państwowych programach pomocy. Komitet Monitorujący PROW skomentował sprawę następująco:

- Celem nowego działania jest zaangażowanie hodowców zwierząt w zarządzanie ryzykiem, w prowadzonej przez nich działalności poprzez wykupowanie polis ubezpieczeniowych. Rodzaj działania przyczyni się do podnoszenia świadomości i odpowiedzialności u hodowców w zakresie konieczności stosowania działań bioasekuracyjnych i naprawczych zapobiegających rozprzestrzenianiu się salmonelloz wśród zwierząt. Jednoczenie zastosowanie dopłaty do składek ubezpieczeniowych zachęci hodowców do korzystania z tego rodzaju instrumentu.

Szczegóły programu

Kto może stać się beneficjentem nowego poddziałania w ramach PROW? Adresatami inicjatywy są hodowcy drobiu rzeźnego (kurcząt, gęsi i indyków) oraz drobiu nieśnego. Wyjątkiem są tutaj właściciele stad reprodukcyjnych.

Warto podkreślić, że ochronę finansową do ubezpieczenia otrzymają rolnicy, którzy odnotują straty przekraczające 20% średniej rocznej produkcji w swoim gospodarstwie. Średnia ma być wyliczona na podstawie poprzednich trzech lat (lub pięciu ostatnich lat, wyłączając wartości najwyższe i najniższe w rocznej produkcji).

Rolnicy będą mogli tym samym liczyć na dopłaty rzędu 70% kosztów ubezpieczenia drobiu od salmonelloz. Warunkiem jest, by na umowie ubezpieczenia widniało, że od strat wywołanych salmonellozami ubezpieczonych jest przynajmniej tysiąc kurcząt rzeźnych, tysiąc gęsi rzeźnych, tysiąc indyków rzeźnych lub tysiąc sztuk drobiu nieśnego.

Nabór wniosków będzie otwierany dwa razy w roku. Kosztem, który będzie kwalifikował danego hodowcę do otrzymania pomocy finansowej, będzie udokumentowana stawka zakupu ubezpieczenia wraz z dowodem płatności.

Zapraszamy na Twittera Rolnik Info twitter.com/rolnikinfo

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

źródło: topagrar.pl

Następny artykuł