Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Zwierzęta > Strategia Polska Wołowina 2030. Rolnicy mają możliwość zgłaszania uwag
Zuzanna Rucińska
Zuzanna Rucińska 22.07.2023 14:00

Strategia Polska Wołowina 2030. Rolnicy mają możliwość zgłaszania uwag

Krowa
unsplash.com

Rada Sektora Wołowiny poinformowała o rozpoczęciu prac nad Strategią Polska Wołowina 2030. Dodatkowo członkowie RSW zaprosili rolników do zgłaszania swych uwag i komentarzy.
 

Ruszają prace nad nową strategią

Środowisko producentów wołowiny może spodziewać się w niedalekiej przyszłości nowej strategii dotyczącej polskiego rynku mięsa wołowego oraz aktualizacji wyzwań, jakim muszą sprostać rolnicy w obecnym czasie. Dodatkowo Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w swym komunikacie poinformowała, iż w dniu 14 lipca 2023 r.  na posiedzeniu Zespołu ds. Stabilizacji Rynku Wołowiny Porozumienia Rolniczego zostały rozpoczęte prace nad Strategią Polska Wołowina 2030.

Prace nad nową strategią zostały wywołane wygaśnięciem „Strategii Polska Wołowina 2022”, która była propozycją Porozumienia Rolniczego i została przyjęta 24 kwietnia 2019 r. Jak podaje RSW, przygotowanie nowej strategii jest konieczne z uwagi na to, że:

  • zakończyły się ramy czasowe obowiązywania strategii „Polska wołowina 2022”, 
  • zadania założone do realizacji w strategii „Polska wołowina 2022” zostały w części wykonane,
  • zmianie uległo otoczenie gospodarcze i polityczne, a w szczególności przyjęty został Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027.

 

Eksperci SPW zaznaczają również, że wcześniej obowiązująca strategia „ma swoją strukturę, układ i odpowiednią logikę merytoryczną”. Z uwagi na ten fakt, członkowie SPW podczas przygotowywania nowej strategii chcieliby tam, gdzie to możliwe zachować układ dokumentu i kolejność informacji w nim prezentowanych. „Oczywiście zawartość merytoryczna musi zostać zmieniona, zaktualizowana, ale przyjęcie analogicznego układu powinno ułatwić zrozumienie dokumentu”, dodaje SPW.

Zgłaszanie komentarzy i uwag

Eksperci zaznaczają, że proponowane przygotowanie nowej strategii zostanie przeprowadzone w przedziale czasowym analogicznym do Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027. SPW zaznacza, że „Zachowanie spójności pomiędzy tymi dokumentami powinno ułatwić zarządzanie i planowanie. Jednocześnie pozwala, aby dyskusje nad nowym Planem Strategicznym tj. planie po 2027 były prowadzone w analogicznym czasie jak dyskusje nad nową perspektywą rozwoju rynku wołowego”.

Zgodnie z komunikatem przekazanym przez SPW, termin zgłaszania uwag mija 31 lipca 2023 r. Wszystkie zainteresowane osoby, mogą wyrazić swoje zdanie na temat nowej strategii za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej RSW.

Członkowie Rady przygotowali dla rolników dwie możliwości zgłaszania uwag, dotyczące kluczowych wyzwań oraz inicjatyw strategicznych. Kluczowe wyzwania strategii koncentrują się wokół sześciu kluczowych obszarów takich jak Percepcja, Integracja, Satysfakcja, Kooperacja, Kompetencje oraz Optymalizacja. Jeśli chodzi o inicjatywy strategiczne, SPW podkreśla, iż „Strategia zakładała uruchomienie, zainicjowanie opisanych inicjatyw strategicznych w celu przyspieszenia oddziaływania czynników o charakterze ekonomicznym i w celu wzmocnienia oddziaływania tych czynników”.

„Strategia Polska Wołowina 2022”

Przypominamy, że „Strategia Polska Wołowina 2022” stanowiła owoc współpracy wielu organizacji branżowych. Jak podaje Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, sygnatariuszami dokumentu byli wówczas Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej, a także Związek Polskie Mięso.

Co więcej, opracowanie „Strategii Polska Wołowina 2022” było sfinansowanie z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Źródło: radawolowiny.pl, pfhb.pl, pzpbm.pl