RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Ubezpieczenie w KRUS: informacja o wysokości składki dla tysięcy rolników
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 07.06.2023 11:00

Ubezpieczenie w KRUS: informacja o wysokości składki dla tysięcy rolników

pieniądze
Iberion.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) ogłosiła wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe dla rolników w III kwartale 2023 r. Wraz z tymi zmianami, rolnicy otrzymują informacje dotyczące składek oraz dodatkowych opłat w zależności od wielkości gospodarstwa rolnego.

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2023 r.

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 17 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 1 czerwca 2023 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2023 r.

W związku z tym, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w III kwartale 2023 r. wynosi 60,00 zł miesięcznie (wymiar składek za pomocników na poszczególne miesiące).

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.

Składka emerytalno-rentowa

Jednocześnie Kasa informuje, że w czerwcu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1429,60 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w III kwartale 2023 r. wynosi 143,00 zł.

Dodatkowe informacje dla rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podaje dodatkowe informacje dotyczące składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla rolników prowadzących gospodarstwo rolne o różnych powierzchniach. 

Dla gospodarstw rolnych o powierzchni do 100 ha przeliczeniowych, dodatkowa składka stanowi 12% emerytury podstawowej, czyli 172,00 zł miesięcznie. Dla gospodarstw o powierzchni powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych, składka wynosi 24% emerytury podstawowej, tj. 343,00 zł miesięcznie. Natomiast dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych, składka wynosi 36% emerytury podstawowej, czyli 515,00 zł miesięcznie. Dla gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 300 ha przeliczeniowych, dodatkowa składka wynosi 48% emerytury podstawowej, tj. 686,00 zł miesięcznie.