RolnikInfo.pl
wspólna polityka rolna wpr

unsplash.com / fot. K. Pilger, N. Myst

Wspólna polityka rolna UE: czym jest, jakie są jej filary i cele?

3 Października 2021

Autor tekstu:

Magdalena Więckowska

Udostępnij:

Wspólna polityka rolna jako zbiór przedsięwzięć obejmujących rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i uprawę winorośli, ma na celu wypełnienie postanowień Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Założenia wspólnej polityki rolnej mają wpływ na kierunek rozwoju sektora rolnego we wszystkich państwach Wspólnoty Europejskiej.

Ogromną rolę odgrywają tutaj dwa filary WPR - dopłaty dla rolników i program rozwoju obszarów wiejskich.

Czym jest wspólna polityka rolna Unii Europejskiej? Definicja WPR

W artykule 39 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej określono cele wspólnej polityki rolnej i to głównie przez nie można tworzyć jej definicję. Mówiąc krótko: WPR jest zestawem przedsięwzięć dotyczących rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i uprawy winorośli zorientowanych na zwiększenie wydajności ww. sektorów w racjonalny sposób i gwarantujących bezpieczeństwo żywnościowe wszystkich mieszkańców Wspólnoty Europejskiej.

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej - kiedy powstała?

Wspólna polityka rolna jest integralną częścią unijnej filozofii od wielu lat - pierwsze prace nad określeniem regulacji rozpoczęły się w 1957 roku, a początek jej funkcjonowania datuje się na 1962 rok. W 1958 roku miało miejsce przyjęcie założeń wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej w miejscowości Stresa na terenie Włoch, czyniąc ją tym samym pierwszą wspólną polityką Wspólnoty. Lata 60. XX wieku określa się jako złote czasy WPR, kiedy to określone uprzednio założenia zaczęto stopniowo wprowadzać w życie. Choć realizacja wspólnej polityki rolnej miała lepsze i gorsze chwile, to warto pamiętać, że ma ona ogromny wpływ na współczesne unijne rolnictwo i dbałość o środowisko naturalne.

Cele wspólnej polityki rolnej UE

W Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej możemy przeczytać dokładny wykaz celów, jakie od samego początku stawia sobie wspólna polityka rolna. Jak określa artykuł 39 TFUE, celami WPR są:

 • zwiększenie wydajności rolnictwa przez wspieranie postępu technicznego, racjonalny rozwój produkcji rolnej, jak również optymalne wykorzystanie czynników produkcji, zwłaszcza siły roboczej;

 • zapewnienie w ten sposób odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, zwłaszcza przez podniesienie indywidualnego dochodu osób pracujących w rolnictwie;

 • stabilizacja rynków;

 • zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw;

 • zapewnienie rozsądnych cen w dostawach dla konsumentów.

W tym samym artykule dodano, że przy ustalaniu celów wspólnej polityki rolnej należy brać pod uwagę fakt, że charakter rolnictwa w poszczególnych krajach członkowskich różni się ze względu na klimat i strukturę społeczną. Przy realizacji celów zaznaczono, że wprowadzane zmiany mają zachodzić w sposób stopniowy.

Współcześnie w kontekście określania celów wspólnej polityki rolnej dobitnie podkreśla się chęć finansowego wspierania rolników, podnoszenia ich standardu życia, wzmacniania wydajności ich gospodarstw i ochronę obszarów wiejskich.

unia europejska

Wpływ UE na polskie rolnictwo

CZYTAJ DALEJ

Filary wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej

W ramach realizacji celów wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej wyróżnia się dwa filary. Pierwszy z nich przewiduje istnienie dopłat bezpośrednich dla rolników. Mają one - z założenia - stabilizować rynek podnosić produktywność poszczególnych gospodarstw rolnych i utrzymywać godny poziom dochodów rolników. Drugi filar dotyczy polityki rozwoju obszarów wiejskich. W jego ramach przewiduje się wyrównywanie warunków życia na wsi (w porównaniu do miast). Warto podkreślić, że założenia drugiego filaru (w odróżnieniu od pierwszego filaru) nie są realizowane w pełni z finansów wspólnotowych - dołączane są do nich pieniądze z budżetów regionalnych i krajowych.

Wspólna polityka rolna - instrumenty

Instrumenty, które pozwalają na osiąganie celów wyznaczonych w ramach wspólnej polityki rolnej, obejmują m.in.: zasadę podtrzymywania cen rynkowych (efektem jest utrzymywanie cen towarów unijnych na wyższym poziomie niż towarów spoza krajów Wspólnoty), ograniczenia ilościowe w produkcji niektórych rodzajów żywności, a także bezpośrednie podtrzymywanie dochodów rolniczych.

Warto pamiętać, że instrumenty działań w ramach wspólnej polityki rolnej są zgodne z trzema zasadami:

 • zasadą jednolitego rynku, który gwarantuje swobodny przepływ towarów i usług we wszystkich krajach Unii Europejskiej;

 • zasadą preferencji towarów i usług pochodzących z państw Unii Europejskiej wobec tych pochodzących spoza Wspólnoty;

 • zasadą finansowej solidarności, która oznacza, że finansowanie realizacji WPR ponoszą wszystkie kraje Unii Europejskiej.

Wspólna Polityka Rolna w Polsce

Realizacja wspólnej polityki rolnej w Polsce jest efektem opisanych wcześniej celów, założeń traktatowych, filarów i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej. Od momentu akcesji Polski do grona państw Unii Europejskiej wieś zyskała nowe oblicze dzięki postępującym procesom modernizacyjnym i restrukturyzacyjnym. Polscy rolnicy na przestrzeni lat stali się unijnymi liderami produkcji drobiu, jabłek, owoców miękkich i nabiału. By ukazać skalę rozwoju polskiego rolnictwa, warto dodać, że w 2004 roku wartość eksportowanej żywności wynosiła 4 miliardy euro, podczas gdy na koniec 2021 roku kwota ta ma osiągnąć pułap 30 miliardów euro.

Jesteś rolnikiem? Tylko prawdziwi znawcy odpowiedzą na wszystkie pytania

Pytanie 1 z 7

Jajko z zerem na początku kodu pochodzi od kury z chowu:

Artykuły polecane przez redakcję Rolnik Info:

 • Jaki kombajn do ziemniaków wybrać? Anna, Grimme, Bolko, samojezdny

 • Kombajn zbożowy: ile kosztuje, jak działa, jaki wybrać, ile waży, jakie trzeba mieć uprawnienia?

 • Kombajn Bizon: ile waży, ile spala, jak działa, dlaczego nie jest już produkowany?

Jeżeli chcesz podzielić się informacjami dotyczącymi zdarzenia, które związane są z rolnictwem lub Twoim gospodarstwem, koniecznie napisz do nas na adres redakcja@rolnikinfo.pl

Źródło: ec.europa.eu

Magdalena WięckowskaAutor

Z wykształcenia muzyk, filozof i polonista. Stanowisko wydawcy i redaktora w na portalu RolnikInfo jest moim debiutem w branży dziennikarskiej, choć praca ze słowem pisanym towarzyszy mi od wielu lat.

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: magdalena.wieckowska@rolnikinfo.pl

Podobne artykuły

akcyza

Finanse i Prawo

Sejm przegłosował ustawę ws. większego zwrotu akcyzy dla rolników

Czytaj więcej >
tablice rejestracyjne

Finanse i Prawo

Czy tablice ciągników rejestracyjnych będą musiały być wymienione? Wyjaśniamy

Czytaj więcej >
obrońcy zwierząt

Finanse i Prawo

W jakich sytuacjach obrońcy zwierząt mogą wejść do gospodarstwa? Prawo mówi jasno

Czytaj więcej >
mrirw zaliczki

Finanse i Prawo

MRiRW: 18 października rusza wypłata zaliczek płatności bezpośrednich

Czytaj więcej >
krus

Finanse i Prawo

Historyczne zmiany ws. KRUS. Jest już projekt ustawy

Czytaj więcej >
przyczepa

Finanse i Prawo

Czy na przyczepie rolniczej można przewozić pasażerów? Prawo mówi jasno

Czytaj więcej >