Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Uprawy > Został tylko jeden dzień na złożenie Informacji o zamiarze wyrobu wina do KOWR
Justyna  Nachman
Justyna Nachman 14.09.2023 09:36

Został tylko jeden dzień na złożenie Informacji o zamiarze wyrobu wina do KOWR

winnica
jill111/ pixabay.com

Każdy producent wina, który zamierza wyrabiać wino lub moszcz winogronowy z winogron w danym roku winiarskim, zobowiązany jest złożyć Informację o zamiarze wyrobu wina. Termin upływa lada dzień.

Zobowiązania producentów wina

Producent wina, który wyrabia wino lub moszcz winogronowy z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązany jest wykorzystywać do ich wyrobu wyłącznie winogrona pozyskane z upraw winorośli wpisanych do ewidencji winnic

Każdy producent wina – z wyłączeniem drobnego producenta wina z upraw własnych wyrabiającego wino w ilości nie większej niż 1000 hl rocznie – jest zobowiązany spełniać warunki określone dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich i uzyskać wpis do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Dyrektora Generalnego KOWR

Producent wina, który zamierza wyrabiać wino w danym roku winiarskim, zobowiązany jest złożyć do Dyrektora Generalnego KOWR Informację o zamiarze wyrobu wina. Producent wina, który złożył stosowną Informację spełniającą wymogi, zostanie wpisany do wykazu producentów wina prowadzonego przez Dyrektora Generalnego KOWR i publikowanego na stronie internetowej KOWR. 

Termin złożenia informacji

Producent wina ma obowiązek złożenia stosownej informacji o zamiarze wyrobu wina na dany rok winiarski do Dyrektora Generalnego KOWR nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem produkcji wina.  

Ostateczny termin złożenia informacji dotyczącej wyrobu wina w roku winiarskim 2023/2024 upływa zatem w dniu 15 września 2023 r. Należy pamiętać, że termin ten nie podlega przywróceniu.

Sposób złożenia informacji

Jak podaje KOWR na gov.pl: formularz Informacji o zamiarze wyrobu wina – może zostać złożony: 

  • osobiście w kancelarii Centrali KOWR;
  • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Platformy eRolnik KOWR lub Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP; 
  • za pośrednictwem poczty na adres:  

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  

ul. Karolkowa 30 

01-207 Warszawa  

Termin na złożenie Deklaracji w KOWR uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem deklaracja została wysłana, nadana lub złożona przez jeden z ww. sposobów.  

Więcej szczegółów na temat wymaganych dokumentów oraz formularz Informacji o zamiarze wyrobu wina znajdą Państwo na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na gov.pl 

Źródło: KOWR Warunki uczestnictwa w mechanizmie „Administrowanie potencjałem produkcyjnym produktów sektora wina”; gov.pl

Tagi: Wino KOWR