RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Biogazownie. Idą zmiany w prawie
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 23.10.2023 17:03

Biogazownie. Idą zmiany w prawie

ludzie przy laptopach
unsplash.com

W Polsce zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące funkcjonowania biogazowni rolniczych. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wprowadzone 18 października 2023 r., skupia się na ułatwieniach z trzech kluczowych obszarów. Jakie zmiany czekają polskich rolników?

Planowanie i realizacja inwestycji: przyspieszenie i ułatwienia

Nowe przepisy przewidują przyspieszenie procesu wydawania decyzji oraz zwolnienie z obowiązku zmiany przeznaczenia gruntów w przypadku biogazowni rolniczej na powierzchni do 1 ha. Dodatkowo, umożliwiają rolnikom lokalizację swoich biogazowni na terenie zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje taką możliwość. Nowością jest również specjalny tryb lokalizacji biogazowni o mocy powyżej 1 MW poprzez uchwałę lokalizacyjną rady gminy.

 

Uznawanie produktów ubocznych: procedury uproszczone

Jak informuje ARiMR, w kwestii uznawania przedmiotów lub substancji za produkt uboczny wprowadzono uproszczenia dla rolników w procedurze administracyjnej. W praktyce oznacza to, że aktualnie potwierdzenie spełniania warunków uznania danego substratu za produkt uboczny nie będzie wymagało decyzji marszałka województwa.

Nawozowe zagospodarowanie produktu pofermentacyjnego: ułatwienia w odprowadzaniu substancji organicznych

Nowe regulacje wprowadzają także kategorię produktu pofermentacyjnego, który jest substancją organiczną powstałą w wyniku produkcji biogazu rolniczego. W związku z tym biogazownie rolnicze, korzystające wyłącznie z substratów z listy określonej w rozporządzeniu, są zwolnione z obowiązku rejestracji tego produktu jako nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby.

Nowe przepisy mają zastosowanie w biogazowniach rolniczych powstałych z zastosowaniem ułatwień w obszarze planowania i realizacji inwestycji. Dla pozostałych biogazowni, również tych istniejących przed wejściem w życie ustawy z lipca 2023 r., możliwe jest nadal wykorzystywanie innych substratów, pod warunkiem, że zawierają się w ramach definicji biogazu rolniczego.

źródło: ARiMR

Tagi: ARiMR